กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรป้องกันกำจัด “ศัตรูพืชฤดูแล้ง”

ฤดูแล้ง เป็นช่วงที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตและแพร่กระจายของศัตรูพืชสำคัญหลายชนิด หากศัตรูพืชเข้าทำลายแปลงเพาะปลูกอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณ รวมถึงคุณภาพของผลผลิตได้ กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรป้องกันกำจัด ศัตรูพืชฤดูแล้ง

opabo

24 มี.ค. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งทำความเข้าใจเกษตรกร งดทำนาปรังรอบที่ 2

กรมส่งเสริมการเกษตรขอความร่วมมือเกษตรกร 13 จังหวัด งดทำนาปรังรอบ 2 ลดเสี่ยงขาดทุน หากข้าวขาดน้ำ พร้อมสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน

nantnaphat

23 มี.ค. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เฝ้าระวังโรคที่ติดมาจากท่อนพันธุ์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงการปลูกมันสำปะหลังต้นฤดูฝน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีคำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังให้ระวังโรคที่สามารถถ่ายทอดได้ทางท่อนพันธุ์ ได้แก่ โรคใบด่างมันสำปะหลังและโรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง เนื่องจากหากเกิดการระบาดในพื้นที่แล้ว จะส่งผลทำให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตลดลง และกระทบกับรายได้ของเกษตรกรตามมา 

nantnaphat

23 มี.ค. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตรมั่นใจ ลิ้นจี่สมุทรสงคราม ฤดูนี้ได้กินแน่

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านส่งเสริมการผลิต กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตภาคกลาง สามารถปลูกลิ้นจี่พันธุ์ที่ไม่ต้องการความหนาวเย็นที่ยาวนานก็สามารถชักนำให้ออกดอกได้ เช่น พันธุ์ค่อม กะโหลกใบยาว สำเภาแก้ว กระโถนท้องพระโรงเขียวหวาน สาแหรกทอง จีน ไทยธรรมดา ไทยใหญ่ เป็นต้น 

nantnaphat

20 มี.ค. 2023

เปิดมาตรการป้องกันทุเรียนอ่อน ตรวจก่อนตัด จังหวัดจันทบุรี ปี 2566

จังหวัดจันทบุรี เป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญและเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีปริมาณทุเรียนออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก และในแต่ละปีพบว่ามีการตัดทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) คละปนออกมาสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งต่อผู้บริโภคและต่อการค้าขายทุเรียน ทั้งในและต่างประเทศ 

nantnaphat

20 มี.ค. 2023

ดีเดย์! ตัดแล้ว’ทุเรียนชะนี’ ลูกแรกเมืองตราด อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรย้ำคุมเข้ม ‘ทุเรียนอ่อน’

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานตัดทุเรียนลูกแรกของจังหวัดตราดหลังเปิดฤดูกาลในสวนของนายคณิน ขาวเกลี้ยง เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองตราดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566

nantnaphat

13 มี.ค. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตรเสริมทัพไม้แปลก-ไม้หายาก ดันพาไทยสู่ศูนย์กลางส่งออกโลก

กรมส่งเสริมการเกษตร เล็งเห็นศักยภาพกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงไม้แปลก-ไม้หายาก พร้อมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเอกชนและผู้ผลิต และนำพาสู่ศูนย์กลางส่งออกทั่วโลก

opabo

4 มี.ค. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตร รณรงค์เกษตรกรร่วมใจผลิตส้มปลอดภัย “Safe Use Safe Orange”

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสำคัญกับการผลิตส้มปลอดภัย จึงได้ดำเนินโครงการรณรงค์เฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในผลผลิตส้มขึ้นเพื่อส่งเสริมการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรด้วย BCG Model 

nantnaphat

3 มี.ค. 2023

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.นครพนม 

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี อำเภอนาทม และเวลา13.30 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

nantnaphat

3 มี.ค. 2023

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จ.สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ปี 2566 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยานร.2) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

nantnaphat

26 ก.พ. 2023

“เกษตร”เผยผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริม’เกษตรแบบแปลงใหญ่’ ปี 2566

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามนโยบายของ ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิต การบริหารจัดการร่วมกัน และรวมกันจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน สามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมถึงทำให้เกษตรกรสามารถเป็นผู้จัดการ บริหารจัดการการผลิต ผลผลิต และการตลาดได้

nantnaphat

22 ก.พ. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตรปลื้ม เกษตรกรแห่สมัครหลักสูตร“แมลงพารวย” ยอดผู้สนใจทะลุ 2,500 รายพร้อมเริ่มเรียนวันแรก 7 มีนาคม นี้

​นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การลดขั้นตอนและเวลาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน 

nantnaphat

18 ก.พ. 2023
1 2 9

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า