กรมเจรจาฯ ลงพื้นที่ประจวบฯ ดันสับปะรด นม ทุเรียน ใช้ FTA เปิดทางโกอินเตอร์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่พบปะหารือกลุ่มสหกรณ์ เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตนม สับปะรด และทุเรียน หนุนใช้ FTA เปิดตลาดต่างประเทศ หลังคู่ค้าส่วนใหญ่ลดภาษีนำเข้าให้กับไทย

opabo

21 มี.ค. 2023

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่งสอบ ’สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นต่อกรุ๊ป จำกัด’ หากพบมีเอี่ยวฟอกเงินให้มาเก๊า888 พร้อมลงดาบทันที

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงกรณีที่ได้ปรากฎข่าวกรณีเว็บพนันออนไลน์”มาเก๊า 888″ ว่ามีการเชื่อมโยงไปถึงบริษัทในเครือของเป็นต่อกรุ๊ป และมีการจัดตั้งสหกรณ์เป็นของบริษัทตนเอง เกรงว่าจะมีการเกี่ยวพันกับการทำธุรกิจที่ไม่ถูกกฎหมายและเป็นแหล่งฟอกเงินของเว็บพนันออนไลน์นั้น 

nantnaphat

14 ก.พ. 2023

opabo

29 ธ.ค. 2022

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือ 5 สถาบันการศึกษา เดินหน้าสานต่ออาชีพเลี้ยงโคนม สนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้บุตร – หลานสมาชิกสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือ 5 สถาบันการศึกษา เดินหน้าสานต่ออาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนม สนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสัตวแพทยศาสตร์ และสาขาสัตวศาสตร์ ให้บุตร – หลานสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม

opabo

28 ต.ค. 2022

“มนัญญา”ระดมสหกรณ์ทั่วประเทศ มอบนโยบายลดหนี้สมาชิกสหกรณ์ เดินหน้าหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

นางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (2566 – 2570)” พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ“นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2566” 

nantnaphat

27 ต.ค. 2022

กรมส่งเสริมสหกรณ์-ม.ขอนแก่น ขยายความร่วมมือสานต่ออาชีพพระราชทาน”เลี้ยงโคนม”สนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้บุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้บุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์โคนม และสหกรณ์การเกษตรที่มีสมาชิกเลี้ยงโคนมตลอดหลักสูตร ระยะเวลาโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566-2568 เบื้องต้นจัดสรรเงินจากดอกผลของกองทุนพัฒนาสหกรณ์มาสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรในทุกสถาบันการศึกษา 145 ทุน 30 ล้านบาท  

nantnaphat

18 ต.ค. 2022

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือ 4 สถาบันการศึกษาแจกทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้ บุตร-หลาน สมาชิก”สหกรณ์โคนม”สานต่ออาชีพ

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือ 4 สถาบันศึกษา แจกทุนศึกษาต่อปริญญาตรีให้บุตร-หลานสมาชิก”สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม” กลับไปต่อยอดอาชีพเลี้ยงโคนมและพัฒนาฟาร์มโคนมของครอบครัว และฟาร์มโคนมในพื้นที่ เพื่อจะได้ช่วยพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมและธุรกิจของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมให้มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น

opabo

30 ส.ค. 2022

สหกรณ์การเกษตรโสกแมว อีกความสำเร็จด้านอาชีพในโครงการ คทช.

”ต้องปรับแนวคิดของเกษตรกร ให้รวมกลุ่มกันเพื่อจะได้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และไม่ต้องรอรับความช่วยเหลือจากรัฐเพียงอย่างเดียว  ปีนี้ดีหน่อย ข้าว ข้าวโพด ปาล์มน้ำมันราคาดี ไม่ต้องช่วยชดเชยทำให้รัฐบาลลดรายจ่ายตรงนี้ แต่ถ้าเราสร้างความมั่นคงเรื่องอาชีพให้กับชาวบ้านโดยที่เขาทำตามความต้องการของตลาด ไม่ผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งมากจนเกินไป ตรงนี้ก็จะช่วยพี่น้องเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้”

nantnaphat

13 ส.ค. 2022

กรมส่งเสริมสหกรณ์ติดโผอันดับ 3 ได้ระดับเกรด A หน่วยงานคุณธรรม-โปร่งใส

กรมส่งเสริมสหกรณ์โชว์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครับจากป.ป.ช.จัดอยู่ในระดับเกรด A ด้วยคะแนน 93.90 ติดโผลำดับที่ 3 หน่วยงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใสของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทภารกิจของกรมฯ พร้อมยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการให้บริการแก่สหกรณ์และประชาชนทั่วไปอย่างเต็มที่ กำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับร่วมกันรักษาผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในระดับเกรด A นี้ไว้ให้ต่อเนื่องในปีต่อไป      

nantnaphat

5 ส.ค. 2022

กรมส่งเสริมสหกรณ์ยัน”กฎกระทรวงกำกับดูแลสหกรณ์”ช่วยเสริมความเข้มแข็ง-ป้องกันทุจริต

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยันกฎกระทรวง กำกับดูแลสหกรณ์ที่เสนอ ครม.เป็นเกราะป้องกันให้สหกรณ์เข้มแข็งรักษาผลประโยชน์สมาชิกสหกรณ์ พร้อมป้องกันสมาชิกสร้างหนี้สินล้นพ้นตัว

nantnaphat

21 ก.ค. 2022

สหกรณ์ฯสทิงพระ ต้นแบบ”แก้หนี้-แก้จน” พร้อมขยายผลสู่อีก 16 อำเภอของ จ.สงขลา

กรมส่งเสริมสหกรณ์ชูสหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด จังหวัดสงขลาต้นแบบโครงการแก้หนี้ แก้จนก่อนขยายผลสู่สหกรณ์อีก 16  อำเภอของจ.สงขลา หลังส่งเสริมอาชีพสมาชิกมีรายได้ปลดหนี้สหกรณ์สำเร็จ พร้อมประสานโรงพยาบาลรับซื้อผลผลิตปลอดภัยปรุงอาหารให้ผู้ป่วย  ด้านผจก.สหกรณ์สทิงพระเผยจากอานิสงค์โครงการฯทำให้สมาชิกมีเงินจ่ายคืนสหกรณ์เพิ่มขึ้น จากเดิมมีดอกเบี้ยค้างจ่าย 10 ล้านบาท มาวันนี้เหลือแค่ 8 แสนบาทเท่านั้น

nantnaphat

6 ก.ค. 2022

ส่องวิธีคิด”เกษตรกรรุ่นใหม่”จ.บุรีรัมย์ กลับภูมิลำเนาพลิกดินเป็นรายได้

ส่องวิธีคิด”เกษตรกรรุ่นใหม่”จ.บุรีรัมย์ ดอกผลโครงการ”นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร”

nantnaphat

29 มิ.ย. 2022
1 2

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า