กรมหม่อนไหมเร่งส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มุ่งเพิ่มจำนวนเกษตรกรหม่อนไหมมากขึ้น

กรมหม่อนไหมเดินหน้าส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สนับสนุนทายาทหม่อนไหมและเยาวชนคนรุ่นใหม่สืบทอดอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ดึงเกษตรกรรายเดิมและผู้สนใจเข้าสู่อาชีพด้านหม่อนไหมมากขึ้น ใช้นโยบายตลาดนำการผลิตเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภค เพิ่มรายได้เกษตรกร

opabo

17 มี.ค. 2023

กรมหม่อนไหมเปิดตลาด”เส้นไหม”เชื่อมโยงเกษตรกรผู้ผลิตกับกลุ่มทอผ้าไหม ตามนโยบายตลาดนำการผลิต

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม และเป็นสักขีพยานการลงนามข้อตกลงซื้อขายเส้นไหมและผู้ทอผ้าไหม 

nantnaphat

24 ก.พ. 2023

กรมหม่อนไหมร่วมกับเอกชนพัฒนาผ้าไหมถัก-ผ้าไหมยืด สร้างมูลค่าเพิ่มผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน

นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหมเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านหม่อนไหมทั้งระบบครบวงจร ซึ่งมีภารกิจสำคัญหนึ่งในเรื่องการศึกษา วิจัย ทดลอง และพัฒนาการแปรรูป นวัตกรรม และยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมให้มีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล

nantnaphat

2 ก.พ. 2023

กรมหม่อนไหมจับมือ อ.ต.ก.เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร -ผู้ประกอบการ ในการจำหน่ายผ้าไหมไทย

กรมหม่อนไหมร่วมกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ยกระดับความร่วมมือส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ ในการจำหน่ายผ้าไหมไทยที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค

opabo

6 ม.ค. 2023

13 ปี กรมหม่อนไหม พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานหม่อนไหมเชิงรุก เพิ่มจำนวนเกษตรกรหม่อนไหมและผลักดันผ้าไหมไทยสู่สากล

13 ปี กรมหม่อนไหม เดินหน้าขับเคลื่อนงานหม่อนไหมเชิงรุก เพิ่มจำนวนเกษตรกรหม่อนไหมและผลักดันผ้าไหมไทยสู่สากล สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมหม่อนไหมสู่สายตาประชาชน เครือข่ายเกษตรกร ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้า และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

opabo

2 ธ.ค. 2022

กรมหม่อนไหมจับมือ ม.เกษตรศาสตร์ สร้างมูลค่าเศษเหลือใช้จากไหมไทยหลากรูปแบบ เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์

กรมหม่อนไหม จับมือ ม.เกษตรศาสตร์ ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับเศษผ้าไหม ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไหมให้เข้ากับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างมูลค่าเศษเหลือใช้จากไหมไทยหลากรูปแบบ ต่อยอดเชิงพาณิชย์

opabo

4 พ.ย. 2022

กรมหม่อนไหมยกระดับผลิตหม่อนไหม ตามแนวทาง BCG Model

กรมหม่อนไหมยกระดับการผลิตสินค้าหม่อนไหมเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) โดยวิจัยพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิตตลอดทั้งห่วงโซ่ และสนับสนุนให้มีช่องทางตลาดในต่างประเทศ

opabo

10 ก.ย. 2022

กรมหม่อนไหมผนึกราชมงคลอีสานฯ พัฒนาอุปกรณ์ในกระบวนการทอผ้าไหมเพื่อผู้สูงอายุ

อาชีพเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันพบว่า ผู้ทำอาชีพด้านนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ กรมหม่อนไหมร่วมกับราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พัฒนาอุปกรณ์ในกระบวนการทอผ้าไหมเพื่อผู้สูงอายุ

opabo

4 ก.ย. 2022

กรมหม่อนไหมชู 90 ลายผ้าอัตลักษณ์ของเกษตรกรสมาชิกศิลปาชีพ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไหมไทย อันเปรียบเสมือนมรดกที่ล้ำค่าของแผ่นดิน ทรงทุ่มเทเสียสละอุทิศพระวรกายและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อาชีพและความเป็นอยู่ โดยเฉพาะการสร้างงานสร้างรายได้ ของประชาชนที่ยากไร้และในชนบทห่างไกล ซึ่งโครงการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งเป็นรูปมูลนิธิ พระราชทานนามว่า มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส่งผลให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี มีความมั่นคงในครอบครัวและอาชีพ 

nantnaphat

26 ส.ค. 2022

คนไทยในเนเธอร์แลนด์ ร่วมใจสวมผ้าไทยมาร่วมงาน The Exquisite Thai Fabrics ณ Thailand Pavilion ภายในงาน EXPO 2022 Floriade Almere 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮกร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมหม่อนไหม กำหนดจัดงาน The Exquisite Thai Fabrics ขึ้นในวันที่ 13 สิงหาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 10.30 – 12.30 น. ณ ศาลาไทย (Thailand Pavilion) ภายในงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผ้าไทย และส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมแก่ชาวไทย ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

nantnaphat

16 ส.ค. 2022

เกษตรฯ ส่งต่อกรมหม่อนไหม กำหนดจัดงาน”ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 17 “ประจำปี 65 24 – 28 สิงหาคมนี้

กระทรวงเกษตรฯ ส่งต่อกรมหม่อนไหม กำหนดจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 17 ” ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2565 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

opabo

15 ส.ค. 2022

เกษตรฯชูอัตลักษณ์พื้นถิ่นนำ”ผ้าไหม”คุณภาพมาให้เลือกชม-ช้อป 4 – 10 ส.ค.นี้ ไอคอนสยาม

 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น สู่ตลาดยุคใหม่ ด้านหม่อนไหม” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณเจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

nantnaphat

4 ส.ค. 2022
1 2

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า