อนุชา ลง อุตรดิตถ์ เยี่ยมชมการเพาะพันธุ์โค “ทาจิมะภูพาน” โคเนื้อวากิวเกรดพรีเมี่ยม ยกระดับคุณภาพโคไทยสู่การส่งออก กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ อนุชา นาคาศัย ลงพื้นที่อุตรดิตถ์ เยี่ยมชมการเพาะพันธุ์โค “ทาจิมะภูพาน” โคเนื้อวากิวเกรดพรีเมี่ยม ยกระดับคุณภาพโคไทยสู่การส่งออก กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ดันโครงการ โคล้านครอบครัว

opabo

31 พ.ค. 2023

อนุชา จับมือ สมศักดิ์ เปิด”โครงการเลี้ยงโค” นำร่องในพื้นที่สุโขทัย 1,000 ครัวเรือน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

อนุชา จับมือ สมศักดิ์ เปิด”โครงการเลี้ยงโค” นำร่องในพื้นที่สุโขทัย 1,000 ครัวเรือน หวังสร้างความมั่นคงในครัวเรือน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับความเป็นอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

opabo

14 ส.ค. 2022