เช็กด่วน 4 โครงการ ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าววงเงินรวมกว่า 8 หมื่นล้าน เริ่มโอนเงินเข้าบัญชี 24 พ.ย.นี้

บอร์ด ธ.ก.ส. เห็นชอบดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมมาตรการคู่ขนานตามนโยบายรัฐบาล เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างยั่งยืน วงเงิน 81,265 ล้านบาท ผ่าน 4 โครงการ เริ่มโอนเงินเข้าบัญชี 24 พ.ย.นี้ ..เช็กเลย

opabo

22 พ.ย. 2022