อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หนุนการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรเครือข่ายแกะ-แพะ พัฒนาไปสู่มาตรฐาน GAP พร้อมผลักดันเข้าสู่”อุตสาหกรรม HALAL”

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเครือข่ายแกะ-แพะปัตตานี จำกัด ณ ฟาร์มแกะ-แพะ ปรีกีฟาร์ม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้สหกรณ์ฯและพัฒนาไปสู่มาตรฐาน GAP พร้อมผลักดันเข้าสู่”อุตสาหกรรม HALAL”

opabo

20 มิ.ย. 2024

ผู้แทนกระทรวงเกษตรจีนชื่นชม การดำเนินงานโครงการระบบจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง พร้อมเสนอขยายความร่วมมือทวิภาคีกับไทย

ผู้แทนกระทรวงเกษตรจีนชื่นชม การดำเนินงานโครงการระบบจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง

opabo

20 พ.ค. 2024

รมว.ธรรมนัส ลงพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ เปิดงานวันรณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว และติดตามผลการควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว

รมว.ธรรมนัส ลงพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ เปิดงานวันรณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว และติดตามผลการควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว พร้อมต่อยอดผลสำเร็จการดำเนินงานทั้งจังหวัด

opabo

6 เม.ย. 2024

opabo

14 มี.ค. 2024

อธิบดีกรมประมง มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานแก่บุคลากรกรมประมง ยึดหลัก “คิดให้ไกล ไปให้ถึง ประโยชน์ชาติเป็นที่หนึ่ง คำนึงถึงประชาชน”

อธิบดีกรมประมง มอบนโยบายคนประมง ยึดหลัก “คิดให้ไกล ไปให้ถึง ประโยชน์ชาติเป็นที่หนึ่ง คำนึงถึงประชาชน”

opabo

10 มี.ค. 2024

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และมอบนโยบาย “No Gift Policy” จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม สร้างวัฒนธรรมไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy

opabo

2 มี.ค. 2024

“ธรรมนัส” ลงพื้นที่ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

“ธรรมนัส” ลงพื้นที่ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร จังหวัดลพบุรี ซึ่งจังหวัดลพบุรีเป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 2.84 ล้านไร่ ครัวเรือนเกษตรกร 305,000 ครัวเรือน

opabo

21 ก.พ. 2024

กรมส่งเสริมการเกษตร มุ่งสร้างผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กรมส่งเสริมการเกษตร มุ่งสร้างผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริ ของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

opabo

16 ก.พ. 2024

opabo

8 ก.พ. 2024

รมว.เกษตรฯนำทีมผู้บริหาร หารือการจัดทำงบฯรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568 ร่วมกับสำนักงบประมาณ เน้นดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขับเคลื่อนงานด้านเกษตรให้เห็นเป็นรูปธรรม

รมว.เกษตรฯนำทีมผู้บริหาร หารือการจัดทำงบฯรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร่วมกับสำนักงบประมาณ เน้นขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรให้เห็นเป็นรูปธรรม

opabo

5 ก.พ. 2024

ปลัดเกษตรฯ มอบแนวทางการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบฯ2567 มุ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ

ปลัดเกษตรฯ มอบแนวทางการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบฯ67 มุ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาคนให้มีศักยภาพและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

opabo

12 ม.ค. 2024

opabo

12 ม.ค. 2024
1 2