สธ.ผนึก อสม. ร่วมสื่อสารการใช้”กัญชา”อย่างถูกต้อง ย้ำใช้ทางการแพทย์เท่านั้น

กระทรวงสาธารณสุข ประสานพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 1.05 ล้านคน ร่วมสื่อสารให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่คนในชุมชนเกี่ยวกับการนำ”พืชกัญชา”ไปใช้อย่างถูกต้อง เน้นส่งเสริมสุขภาพอย่างปลอดภัย พร้อมช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกัน ผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ ไม่สนับสนุนเพื่อสันทนาการ

opabo

4 ส.ค. 2022

ปลัดสธ. ตั้งทีมสื่อสารการใช้ “กัญชา” อย่างปลอดภัยและเหมาะสม

หลังมีเสียงวิจารณ์ถึงการ”ปลดล็อกกัญชา”ว่าอาจนำมาสู่ปัญหาต่าง ๆ ให้กับสังคมสธ.ได้รับมือด้วยการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาจัดทำข้อมูลสื่อสารกับประชาชนผ่านเฟซบุ๊กและหมอพร้อม ทำความเข้าใจ “การใช้กัญชา” อย่างปลอดภัยและเหมาะสม

opabo

2 ก.ค. 2022

สบส.เร่งประสาน อสม. ลงพื้นที่ร่วมรณรงค์แนวทาง รับ รู้ ปรับ ใช้ สร้างความเข้าใจ “การใช้กัญชา”

สบส.เร่งประสาน อสม. ลงพื้นที่ร่วมรณรงค์แนวทาง รับ รู้ ปรับ ใช้ สร้างความเข้าใจ “การใช้กัญชา”อย่างถูกต้อง

opabo

19 มิ.ย. 2022