ศพก. อำเภอเมืองสระแก้ว ต้นแบบนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ ขยายผล HandySense สู่เกษตรกร

ศพก. อำเภอเมืองสระแก้ว ต้นแบบนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ ขยายผล HandySense สู่เกษตรกร ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและสร้างความมั่นคงทางอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน

opabo

11 เม.ย. 2024

กรมส่งเสริมการเกษตร สนองพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสริมสร้างความรู้ด้านเกษตร เน้นการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมขยายผลสู่เกษตรกรและชุมชน เกิดความยั่งยืนในอนาคต

กรมส่งเสริมการเกษตร สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตร เน้นการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมขยายผลสู่เกษตรกรและชุมชน เกิดความยั่งยืนในอนาคต

opabo

2 เม.ย. 2024

กรมส่งเสริมการเกษตร ขยายผลงานวิจัยแหนแดงสู่เกษตรกร มุ่งเป้าลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตอย่างได้ผล

กรมส่งเสริมการเกษตร ขยายผลงานวิจัยแหนแดงสู่เกษตรกร มุ่งเป้าลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตอย่างได้ผล ใช้แหนแดง สายพันธุ์อะซอลล่า ไมโครฟิลล่า (Azolla microphylla) จากกรมวิชาการเกษตรไปขยายผลสู่เกษตรกร โดยแหนแดงสายพันธุ์นี้มีขนาดใหญ่ ขยายพันธุ์ได้เร็ว ให้ผลผลิตสูงกว่าสายพันธุ์พื้นเมืองถึง 10 เท่า ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดีขึ้น หากใช้ผสมกับดินปลูกจะช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยไนโตรเจนและธาตุอาหารชนิดอื่น เช่นโพแทสเซียมได้

opabo

28 มี.ค. 2024

opabo

25 มี.ค. 2024

opabo

19 มี.ค. 2024

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-1 ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ผลดี พร้อมขยายผลสู่เกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-1 ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ผลดี

opabo

18 มี.ค. 2024

กรมวิชาการเกษตร ขยายผลการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 76 จังหวัด 76 โมเดล..โชว์ “นวัตกรรมผักอินทรีย์โมเดลสู่เศรษฐีอีสานล่าง” ของ “ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม” ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ มูลค่าการผลิตกว่า 3.8 ล้านบาท/ไร่/ปี

กรมวิชาการเกษตร โชว์ “นวัตกรรมผักอินทรีย์โมเดลสู่เศรษฐีอีสานล่าง” ของภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ มูลค่าการผลิตกว่า 3.8 ล้านบาท/ไร่/ปี

opabo

12 มี.ค. 2024

รมช.อนุชา ยกหมอดินอาสาตำบลกะเปอร์ ต้นแบบการลดต้นทุน หนุนทำเกษตรแบบผสมผสาน เพิ่มรายได้ ดันขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ

รมช.อนุชา ยกหมอดินอาสาตำบลกะเปอร์ ต้นแบบการลดต้นทุน หนุนทำเกษตรแบบผสมผสาน เพิ่มรายได้ โดยศูนย์ฝึกปฏิบัติด้านการพัฒนาที่ดินแห่งนี้ นับว่าเป็นต้นแบบในการทำเกษตรผสมผสาน สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้เกษตรกร ดันขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ

opabo

23 ม.ค. 2024

“ธรรมนัส”เผย“อธิบดีปศุสัตว์- ฝ่ายกฎหมาย” ถก “รมว.ยธ.-ดีเอสไอ” ส่งข้อมูลขยายผลกวาดล้างแก๊งนำเข้าหมูเถื่อน

“ธรรมนัส”เผย“อธิบดีปศุสัตว์- ฝ่ายกฎหมาย” ถก “รมว.ยธ.-ดีเอสไอ” ส่งข้อมูลขยายผลกวาดล้างแก๊งนำเข้าหมูเถื่อน เตือนอย่าตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาห้ำหั่นกันเหมือนในอดีตที่ดีเอสไอเคยถูกกล่าวหา

opabo

16 ม.ค. 2024

กรมวิชาการเกษตร ขยายผลเทคโนโลยีสยบโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน สู่กลุ่มเกษตรกร 2 แหล่งปลูกสำคัญในภาคตะวันออก

กรมวิชาการเกษตร ขยายผลเทคโนโลยีสยบโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน สู่กลุ่มเกษตรกร 2 แหล่งปลูกสำคัญในภาคตะวันออก

opabo

15 ม.ค. 2024

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าขยายผลงานวิจัย “จากหิ้งสู่ห้าง”นำเทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตรพร้อมใช้ สู่การปฏิบัติจริงของเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าขยายผลงานวิจัย “จากหิ้งสู่ห้าง”นำเทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตรพร้อมใช้ สู่การปฏิบัติจริงของเกษตรกร โดยหวังว่า การขยายผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมพร้อมใช้ เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร จะเป็นเครื่องมือสำคัญภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรที่จะยกระดับอาชีพภาคการเกษตรของเกษตรกร ให้มีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นภายใต้นโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

opabo

10 ม.ค. 2024

รัฐมนตรีธรรมนัส ปลื้ม กรมวิชาการเกษตร ขยายผลสินค้าเกษตรปลอดภัย มูลค่าสูง 76 จังหวัด เชิญเครือข่ายความปลอดภัยอาหาร ทั้ง อย. สาธารณสุข Thai pan และภาคีเครือข่ายร่วมขยายผลทั่วประเทศ

รัฐมนตรีธรรมนัส ปลื้ม กรมวิชาการเกษตร ขยายผลสินค้าเกษตรปลอดภัย มูลค่าสูง 76 จังหวัด เน้นย้ำผู้บริโภคต้องได้บริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย

opabo

22 ธ.ค. 2023
1 2 3