opabo

21 ก.พ. 2024

opabo

16 ก.พ. 2024

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดัน “สุราสักทองแพร่” สุราพื้นบ้านชั้นดีและมีชื่อของจังหวัดแพร่ ขึ้นทะเบียน GI รายการใหม่

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงพื้นที่แหล่งผลิต “สุราสักทองแพร่” ผลักดันขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ เพื่อส่งเสริมสุราพื้นบ้าน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องแบบองค์รวม และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสุราและสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบได้เพิ่มขึ้น

opabo

17 ม.ค. 2024

“พาณิชย์”ประกาศขึ้นทะเบียน GI รายการใหม่ “ปลานิลกระชังแม่น้ำโขงหนองคาย” มั่นใจช่วยทำให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรมากขึ้น  

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI รายการใหม่ “ปลานิลกระชังแม่น้ำโขงหนองคาย” ถือเป็นสินค้ารายการที่ 3 ตามหลังกล้วยตากสังคม และสับปะรดศรีเชียงใหม่

opabo

16 ธ.ค. 2023

opabo

15 พ.ย. 2023

พาณิชย์ ขึ้นทะเบียน GI ใหม่ “ข้าวเบายอดม่วงตรัง” ข้าวพื้นเมือง ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ คาดช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนไม่ต่ำกว่าปีละ 20 ล้านบาท

กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ “ข้าวเบายอดม่วงตรัง” ข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดตรัง ที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำ มีสารต้านอนุมูลอิสระ ตอบโจทย์สายรักสุขภาพ คาดช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนไม่ต่ำกว่าปีละ 20 ล้านบาท

opabo

1 พ.ย. 2023

opabo

9 ต.ค. 2023

ขึ้นทะเบียน GI ปลาทูแม่กลอง เอกลักษณ์เด่น หน้างอ คอหัก ของดีสมุทรสงคราม

กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียน GI รายการใหม่ “ปลาทูแม่กลอง” ของดีจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยลักษณะโดดเด่น หน้างอ คอหัก เนื้อแน่น หอม มัน ถือเป็นสินค้ารายการที่ 4 ของจังหวัดที่ได้รับตรา GI

opabo

21 ส.ค. 2023

โชว์ผลงาน 20 ปี GI ดันตีทะเบียน 189 สินค้า สร้างรายได้ชุมชน 5.1 หมื่นล้าน

“จุรินทร์”โชว์ผลงาน 20 ปี GI ขึ้นทะเบียนสินค้าชุมชนรวม 189 รายการ สร้างรายได้ให้กว่า 300,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ มูลค่ากว่า 51,000 ล้านบาทต่อปี พร้อมแจ้งข่าวดี กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ในญี่ปุ่นแล้ว ส่วนญี่ปุ่นได้ขึ้นทะเบียน GI เนื้อทาจิมะ และเนื้อคาโงชิมะ ในไทย

opabo

22 ก.ค. 2023

ขึ้นทะเบียน GI รายการใหม่ “กุ้งก้ามกรามบางแพ” ของดีจังหวัดราชบุรี

กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ “กุ้งก้ามกรามบางแพ” ของดีจังหวัดราชบุรี มั่นใจช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาสทางการตลาด และช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีรายได้เพิ่มขึ้น เผยล่าสุดสร้างรายได้สู่ชุมชนได้ปีละกว่า 2,500 ล้านบาท

opabo

28 มิ.ย. 2023

พาณิชย์ขึ้นทะเบียน GI “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหล่น” จังหวัดชัยภูมิ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหล่น” จังหวัดชัยภูมิ เผยสร้างรายได้ปีละกว่า 50 บาท  
         

opabo

17 มิ.ย. 2023

ขึ้นทะเบียน GI”กล้วยหอมทองหนองบัวแดง” จ.ชัยภูมิ มั่นใจช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน

ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กล้วยหอมทองหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เผยที่ผ่านมา ได้รับความนิยมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 40 ล้านบาท

opabo

1 พ.ค. 2023
1 2