รัฐบาลชูผลงานแก้ปัญหาที่ดินทำกินประชาชนจริงจังต่อเนื่อง จัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรใช้เป็นหลักประกันเข้าถึงแหล่งทุนประกอบอาชีพ

โฆษกรัฐบาลชูผลงานรัฐบาล แก้ปัญหาที่ดินทำกินประชาชนจริงจังต่อเนื่อง ขับเคลื่อนจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนเป็นรูปธรรมหลายพื้นที่ของประเทศรวม 271 พื้นที่ 65 จังหวัด จัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรใช้เป็นหลักประกันเข้าถึงแหล่งทุนประกอบอาชีพ

opabo

11 มี.ค. 2023