กรมวิชาการเกษตร แจ้งเกิดมะนาวพันธุ์ดี “กวก. พิจิตร 2” เมล็ดน้อย เปลือกบาง โตไว ให้ผลผลิตเร็ว ตอบโจทย์โดนใจเกษตรกร

กรมวิชาการเกษตร แจ้งเกิดมะนาวพันธุ์ดี “กวก. พิจิตร 2” เมล็ดน้อย เปลือกบาง โตไว ให้ผลผลิตเร็ว

opabo

25 ม.ค. 2024

opabo

15 ธ.ค. 2023

กรมวิชาการเกษตร โชว์เทคโนโลยีระบบให้น้ำทุเรียนพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะคุมการให้น้ำทุเรียนแม่นยำ ตอบโจทย์ใช้น้ำมีประสิทธิภาพ

กรมวิชาการเกษตรโชว์เทคโนโลยีระบบให้น้ำทุเรียนพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ คุมการให้น้ำทุเรียนแม่นยำ ตอบโจทย์ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

opabo

8 ธ.ค. 2023

กรมชลประทาน รุกขับเคลื่อน SMART FARM นำร่องเทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำ ตอบโจทย์องค์กรอัจฉริยะ

กรมชลประทาน รุกขับเคลื่อน SMART FARM นำร่องเทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำ ตอบโจทย์องค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ

opabo

13 ต.ค. 2023

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมงาน “ANUGA 2023” ยกระดับภาคเกษตรไทยตอบโจทย์ตลาดโลก

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมงาน “ANUGA 2023” ยกระดับภาคเกษตรไทยตอบโจทย์ตลาดโลก สำหรับการร่วมงานแสดงสินค้า ANUGA 2023 ครั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วมงานและมีการศึกษาแนวโน้มทางความต้องการอาหารของผู้บริโภคทั่วโลก เพื่อนำมาวางแผนการดำเนินงานให้ตอบโจทย์ตามความต้องการด้านอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมยกระดับ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเลี้ยง การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

opabo

10 ต.ค. 2023

กรมประมงเปิดตลาดซื้อ-ขาย สินค้าประมงคุณภาพตอบโจทย์วิถีสมัยใหม่บนแพลตฟอร์ม “Fisheries shop by Fisherman”

กรมประมงเปิดตัวแพลตฟอร์ม “Fisheries shop by Fisherman” สำหรับซื้อ-ขายสินค้าประมงคุณภาพเต็มรูปแบบ หนุนเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าให้เกษตรกรชาวประมงได้จำหน่ายสินค้าให้ผู้บริโภคได้โดยตรง ด้วยการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบ e – Commerce

opabo

23 ส.ค. 2023

9 พืชผสมผสานเพื่อความพอเพียง.. ตอบโจทย์เพื่อเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่เพื่อสังคมและเพื่อสิ่งแวดล้อม

การปลูกพืชเพื่อมุ่งหารายได้จากการค้า มักจะพบกับประเด็นปัญหาและคำถามว่า มุ่งทำเงินอย่างเดียวแต่ไม่ดูแลเรื่องอื่น ๆ สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร จึงขอนำเสนอ “model 9 พืชผสมสานพอเพียง” เป็นการปลูกพืชในครัวเรือน ชุมชน ที่ตอบโจทย์เพื่อเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่เพื่อสังคมและเพื่อสิ่งแวดล้อม..มาทำความรู้จักกัน

opabo

30 ก.ค. 2023

วช.โชว์งานวิจัยจาก “ข้าว” สู่เครื่องดื่มและขนม Healthy beauty ตอบโจทย์การตลาดคนรักสุขภาพ เพิ่มมูลค่าข้าวไทยได้อย่างยั่งยืน

“ข้าว” นอกจากจะเป็นอาหารหลักของคนไทยแล้ว ยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม วิตามินบำรุง ไปจนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวได้เป็นอย่างมาก และสามารถตอบโจทย์การตลาดในช่วงปัจจุบัน ที่เกษตรกรต้องพบกับปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำ… วช.โชว์งานวิจัยจาก “ข้าว” สู่เครื่องดื่มและขนม Healthy beauty ตอบโจทย์การตลาดคนรักสุขภาพ เพิ่มมูลค่าข้าวไทยได้อย่างยั่งยืน

opabo

23 ก.ค. 2023

นายกรัฐมนตรี ปลื้ม โครงการศูนย์ BCG Farming เกาะสมุยประสบความสำเร็จ สร้างผลผลิตทางการเกษตรที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดี โครงการศูนย์ BCG Farming เกาะสมุย ประสบความสำเร็จ สร้างผลผลิตทางการเกษตรที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ยกระดับศักยภาพชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

opabo

22 เม.ย. 2023

เกษตรกร 5 จังหวัด ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบปลอดเผา ตอบโจทย์ “ไม่เผา ไม่เขา เราซื้อ”

เกษตรกรเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน จ.ชัยนาท จ.กาญจนบุรี จ.ขอนแก่น จ.นครสวรรค์ จ.สระแก้ว และ จ.เพชรบูรณ์ โชว์ความสำเร็จในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยวิธีการไถกลบตอซังหลังเก็บเกี่ยวแทนการเผา มีส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก รักษาธาตุอาหารในดิน ช่วยลดค่าใช้จ่าย เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

opabo

11 เม.ย. 2023

นักวิจัย สวทช.พัฒนาเทคโนโลยีอนุภาคกักเก็บ”สารสกัดเห็ดหลินจือ”ขยับต่อยอดสู่นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศสู่ความยั่งยืน

นักวิจัย สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีอนุภาคกักเก็บ”สารสกัดเห็ดหลินจือ”ขยับต่อยอดสู่นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศสู่ความยั่งยืน เสริมจุดแข็งของประเทศในด้านของพืชสมุนไพร และสารสกัดธรรมชาติให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยอาศัยกลไกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

opabo

2 ก.ย. 2022

“Water Fit Simple” กล่องควบคุมการให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก ตอบโจทย์ “เกษตรแบบ Unplug”

“Water FiT Simple” กล่องควบคุมการให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก ตอบโจทย์ เกษตรแบบ Unplug เหมาะกับเกษตรกรยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือที่เป็นดอยสูงหรือพื้นที่เกษตรที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลชุมชน ไม่มีไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ตเข้าถึง ติดตั้งและใช้งานง่าย

opabo

1 ก.ย. 2022