เปิดมติ ครม.เห็นชอบ แนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน เพื่อปลดล็อกข้อจำกัด ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามศักยภาพของที่ดินโดยไม่จำกัดเฉพาะการทำเกษตรกรรม

เปิดมติคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ 3 แนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน เพื่อปลดล็อกให้สามารถนำที่ดินของรัฐประเภทต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ได้ตามศักยภาพของที่ดินโดยไม่จำกัดเฉพาะการทำเกษตรกรรม และให้สามารถเกิดการเปลี่ยนตัวผู้ได้รับสิทธิในที่ดินในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิเดิมมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถชำระคืนสถาบันการเงินได้ก็จะมีการปรับแก้กฎระเบียบให้สามารถเปลี่ยนตัวผู้รับสิทธิในที่ดินเป็นรายอื่นที่ยินยอมจะชำระหนี้แทนผู้ได้รับสิทธิในที่ดินรายเดิมได้..มาดูสาระสำคัญของแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน

opabo

15 พ.ค. 2024

opabo

14 พ.ค. 2024

opabo

11 พ.ค. 2024

ชป.เดินหน้าจ่ายน้ำ หวังบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชน

ชป.เดินหน้าจ่ายน้ำ หวังบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชน พร้อมสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าไปช่วยเหลือประชาชน จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติหรือมีฝนตกชุกตามฤดูกาล

opabo

8 พ.ค. 2024

นายกฯ ลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด โชว์ผลงาน 10 เดือน ราคาพืชผลการเกษตร “ยาง-มันสำปะหลัง-อ้อย” ราคาดีมาก เป็นความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชน

นายกฯโชว์ผลงาน 10 เดือน โชว์ ราคาพืชผลการเกษตร “ยาง-มันสำปะหลัง-อ้อย” ราคาดีมาก เป็นความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชน

opabo

6 พ.ค. 2024

เก็บ-สูบ ชป.ลุยเก็บผักตบ – ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หวังเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำให้ ปชช.

เก็บ-สูบ กรมชลประทาน ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ พร้อมกับเน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในการเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

opabo

4 เม.ย. 2024

รมช.ไชยา มอบหมายกรมชลประทานบูรณาการร่วมกับ อบต.คลองสาม เร่งแก้ปัญหาน้ำเสียในลำคลองสาธารณประโยชน์ บรรเทาความเดือนร้อนให้ประชาชนในพื้นที่กว่า 200,000 ราย

รมช.ไชยา มอบหมายกรมชลประทานบูรณาการร่วมกับ อบต.คลองสาม เร่งแก้ปัญหาน้ำเสียในลำคลองสาธารณะประโยชน์ บรรเทาความเดือนร้อนให้ประชาชนในพื้นที่กว่า 200,000 ราย และขอให้กรมชลประทาน อบต. คลองสาม และตัวแทนหมู่บ้านจัดสรร จัดการประชุมบริหารจัดการปัญหาน้ำเสียในลำคลองร่วมกัน เพื่อลดการเกิดปัญหาในระยะยาวอีกด้วย

opabo

23 มี.ค. 2024

“พาณิชย์”ชวนประชาชนกินเนื้อหมู หลังมีผลผลิตส่วนเกินเพื่อช่วยดูแลราคาให้เกษตรกร พร้อมขอห้างงดจัดโปรช่วงนี้หวั่นกดราคา

กรมการค้าภายใน จับมือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ รณรงค์บริโภคเนื้อหมู หลังยังมีผลผลิตส่วนเกิน เพื่อช่วยดูแลราคาให้กับเกษตรกร พร้อมขอความร่วมมือห้าง งดจัดโปรโมชันช่วงนี้ หวั่นไปกดราคาซื้อหมูมาขาย

opabo

5 มี.ค. 2024

opabo

4 มี.ค. 2024

นายกฯ ลง กาฬสินธุ์ ติดตามแก้ปัญหาน้ำท่วม-แล้ง ลั่นต้องไม่ให้ปชช.เดือดร้อน บอกดีใจที่ได้กลับมาอีกครั้ง พร้อมดูแลให้ดีที่สุด ขณะชาวบ้านแห่ต้อนรับ ขอถ่ายรูปด้วย

นายกฯ ลง กาฬสินธุ์ ติดตามแก้ปัญหาน้ำท่วม-แล้ง ลั่นต้องไม่ให้ปชช.เดือดร้อน บอกดีใจที่ได้กลับมาอีกครั้ง พร้อมดูแลให้ดีที่สุด

opabo

2 มี.ค. 2024

รมว.เกษตรฯ ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยและลูกเห็บ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ ต่อไป

รัฐมนตรีเกษตรฯ ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยและลูกเห็บ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

opabo

1 มี.ค. 2024

สมศักดิ์ ขอเลื่อน “โคแสนล้าน”สั่ง สทบ.เร่งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการให้สมาชิกฯ เกษตรกรและประชาชนทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง

“สมศักดิ์” ขอเลื่อน โครงการโคแสนล้าน พร้อมกับสั่ง สทบ. เร่งประชาสัมพันธ์โครงการให้สมาชิกฯรับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง

opabo

8 ก.พ. 2024
1 2 6