ก.เกษตรฯ จับมือยุโรป หารือและแก้ไขปัญหาด้านประมง พร้อมเปิดตลาดการค้าด้านการเกษตรร่วมกัน

ก.เกษตรฯ จับมือยุโรป หารือและแก้ไขปัญหาด้านประมง พร้อมเปิดตลาดการค้าด้านการเกษตรร่วมกัน และทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) ระหว่างไทย – สหภาพยุโรป เพื่อลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยตรง

opabo

27 มี.ค. 2024

รมว.เกษตรฯ จับมือทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้ตรงจุด และขับเคลื่อนไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวประมง

รมว.เกษตรฯ จับมือทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้ตรงจุด และขับเคลื่อนไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวประมง แก้ไขปัญหาทั้งในเรื่องราคาสินค้าภาคการประมงตกต่ำ ราคาน้ำมัน การนำเข้าส่งออก และการเก็บภาษี

opabo

28 ก.พ. 2024

กรมประมงเปิดคลินิกให้คำปรึกษา การขอใบอนุญาตทำการประมง และการขอหนังสือรับรองจดทะเบียนเรือ

กรมประมงเปิดคลินิกให้คำปรึกษา การขอใบอนุญาตทำการประมง และการขอหนังสือรับรองจดทะเบียนเรือ เพื่อเป็นการให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อซักถาม และช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับชาวประมง ในการขอรับใบอนุญาตทำการประมง และการขอรับหนังสือรับรองเพื่อจดทะเบียนเรือไทย รวมทั้งเป็นการรองรับการดำเนินการให้บริการแก่ชาวประมง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

opabo

7 ก.พ. 2024

รัฐมนตรีเกษตรฯ ร้อยเอกธรรมนัส เยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาศูนย์วิจัยนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหารเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รัฐมนตรีเกษตรฯ เยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาศูนย์วิจัยนวัตกรรมการเกษตร ประมงและอาหารเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมสนับสนุนการดำเนินการของทุกภาคส่วนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและสร้างความมั่นคงได้อย่างยั่งยืน

opabo

28 ม.ค. 2024

opabo

22 ม.ค. 2024

ประมงพื้นบ้าน 12,000 ลำ เฮลั่น หลัง”ธรรมนัส” ไฟเขียว เร่งนำเรือประมงพื้นบ้านเข้าระบบ

ประมงพื้นบ้าน 12,000 ลำ เฮลั่น ! หลัง…ธรรมนัส ไฟเขียว เร่งนำเรือประมงพื้นบ้านเข้าระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทำประมงได้อย่างถูกกฎหมาย

opabo

20 ม.ค. 2024

เกษตรฯ เผยความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช พบเกษตรกรแจ้งขอรับบริการมากที่สุด ร้อยละ 93.41

เกษตรฯ เผยความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช พบเกษตรกรแจ้งขอรับบริการมากที่สุด ร้อยละ 93.41 ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ประสงค์ขอรับบริการด้านพืช,ขอรับการช่วยเหลือ/สนับสนุนที่ดินทำกินด้านการเกษตร

opabo

8 ม.ค. 2024

กรมประมง ขานรับ ธรรมนัส สั่งลุยระดมพล นำเรือประมง 1,200 ลำ ที่ได้เพิ่มวันทำการประมง เข้าระบบ พร้อมออกทำประมงเปิดศักราชใหม่ปี 2567 สร้างเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจได้กว่าพันล้านบาท 

กรมประมง ขานรับ ธรรมนัส สั่งลุยระดมพล นำเรือประมง 1,200 ลำ ที่ได้เพิ่มวันทำการประมง เข้าระบบ สร้างเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจได้กว่าพันล้านบาท 

opabo

4 ม.ค. 2024

opabo

2 ม.ค. 2024

opabo

6 ธ.ค. 2023

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้ายุทธการปราบปรามการลักลอบนําเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมายทั้งพืช -ประมง -ปศุสัตว์

ก.เกษตรฯเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนําเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ตามนโยบายปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย และลดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจจากการถูกแทรกแซงกลไกราคาตลาด

opabo

15 พ.ย. 2023

ไทย – เวียดนาม ร่วมลงนาม MOU ต่อต้านการทำการประมงผิดกฎหมาย ป้องกันสินค้าประมงเถื่อนเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิต

ไทย – เวียดนาม ร่วมลงนาม MOU เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการยับยั้งและขจัดการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันสินค้าประมงเถื่อนเข้าสู่ระบบการผลิตภายใต้การขับเคลื่อนของทั้ง 2 ประเทศ

opabo

11 พ.ย. 2023
1 2 5