วันนากโลก (World Otter Day) ในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567

วันนากโลก (World Otter Day) ในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 นากมีอยู่ในประเทศไทย 4 ชนิด จาก 13 ชนิดทั่วโลก ได้แก่ นากเล็กเล็บสั้น, นากใหญ่ขนเรียบ, นากใหญ่ธรรมดา และนากจมูกขน

opabo

29 พ.ค. 2024

ปีนี้ ลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ ผลผลิตรวม 9.78 แสนตัน เริ่มออกตลาดปลายเดือนมิถุนายนนี้

ปีนี้ ลำไย 8 จังหวัด ภาคเหนือ ผลผลิตรวม 9.78 แสนตัน เริ่มออกตลาดปลายเดือนมิถุนายน นี้
สศท.1 เชิญชวนบริโภคลำไยคุณภาพ

opabo

27 พ.ค. 2024

ปาล์มน้ำมันปีนี้ให้ผลผลิต 18 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา คาดพฤษภาคมนี้ ผลผลิตจะออกสู่ตลาด 1.69 ตัน

ปาล์มน้ำมันปีนี้ให้ผลผลิต 18 ล้านตัน สศก.คาด พฤษภาคมนี้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ารมา

opabo

16 พ.ค. 2024

มะไฟศรีสัชนาลัย สุโขทัย ปีนี้ผลผลิตน้อย ได้ราคาดี

มะไฟศรีสัชนาลัย สุโขทัย ปีนี้ผลผลิตน้อย ได้ราคาดี ทั้งนี้จังหวัดสุโขทัยมีพื้นที่ปลูกมะไฟมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดจันทบุรี (กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566) โดยปลูกมากที่ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งเกษตรกรจะปลูกมะไฟ และลองกองแซมในสวนทุเรียน โดยพื้นที่สวนหนึ่งแปลงเกษตรกรจะเริ่มเก็บเกี่ยวมะไฟ ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม เก็บเกี่ยวทุเรียนในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม และเก็บเกี่ยวลองกองในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม

opabo

8 พ.ค. 2024

opabo

25 เม.ย. 2024

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มั่นใจทุเรียนตะวันออกปีนี้ คุณภาพได้มาตรฐาน ผลตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งดี เตรียมพร้อมรับเทศกาลทุเรียน ย้ำ ออกก่อนอ่อนไม่มี

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มั่นใจทุเรียนตะวันออกปีนี้ คุณภาพได้มาตรฐาน ผลตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งดี เตรียมพร้อมรับเทศกาลทุเรียน

opabo

21 เม.ย. 2024

ทุเรียนเพาะปลูกในมณฑลไห่หนาน จะเริ่มให้ผลผลิตในเดือนพฤษภาคม คาดว่าในปีนี้จะมีผลผลิตประมาณ 250 ตัน

ทุเรียนที่เพาะปลูกในมณฑลไห่หนานในปีนี้จะเริ่มให้ผลผลิตที่แรกในอำเภอฯเล่อตง คาดว่าทุเรียนที่สุกสามารถวางจำหน่ายในท้องตลาดได้ในเดือนพฤษภาคม 2567 คาดว่าในปีนี้ทั้งมณฑลไห่หนาน จะมีพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนที่ให้ผลผลิตกว่า 2,917 ไร่ ผลผลิตประมาณ 250 ตัน

opabo

16 เม.ย. 2024

“ไชยา” ขึ้นบินทำฝนเชียงใหม่ มั่นใจ ฝนตกเพิ่ม สงกรานต์ปีนี้ “ไร้ฝุ่นพิษ”

“ไชยา” ขึ้นบินทำฝนเชียงใหม่ มั่นใจ ฝนตกเพิ่ม สงกรานต์ปีนี้ ค่าฝุ่นละอองลดลง อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น“ไร้ฝุ่นพิษ”

opabo

11 เม.ย. 2024

ปีนี้ ไม้ผลตะวันออก ‘ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง’ ผลผลิตรวม 1.11 ล้านตัน ออกตลาดชุกพฤษภาคมนี้

ปีนี้ ไม้ผลตะวันออก ‘ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง’ ผลผลิตรวม 1.11 ล้านตัน ออกตลาดชุกพฤษภาคมนี้ เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีจำนวน 1,046,254 ตัน

opabo

5 เม.ย. 2024

สศก. เผยผลพยากรณ์ ลำไย ลิ้นจี่ ภาคเหนือ ปีนี้ภาพรวมผลผลิตลำไยเพิ่ม ขณะที่ลิ้นจี่ลดลง

สศก. เผยผลพยากรณ์ ลำไย ลิ้นจี่ ภาคเหนือ ปีนี้ภาพรวมผลผลิตลำไยเพิ่ม ขณะที่ลิ้นจี่ลดลง เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น   

opabo

20 มี.ค. 2024

สศท.2 ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6 จังหวัดภาคเหนือ ปีนี้ ผลผลิตรวม 1.2 ล้านตัน   

สศท.2 ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6 จังหวัดภาคเหนือ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน ปีนี้ ผลผลิตรวม 1.2 ล้านตัน   

opabo

23 ก.พ. 2024

opabo

18 ธ.ค. 2023
1 2 3