ทุเรียนเพาะปลูกในมณฑลไห่หนาน จะเริ่มให้ผลผลิตในเดือนพฤษภาคม คาดว่าในปีนี้จะมีผลผลิตประมาณ 250 ตัน

ทุเรียนที่เพาะปลูกในมณฑลไห่หนานในปีนี้จะเริ่มให้ผลผลิตที่แรกในอำเภอฯเล่อตง คาดว่าทุเรียนที่สุกสามารถวางจำหน่ายในท้องตลาดได้ในเดือนพฤษภาคม 2567 คาดว่าในปีนี้ทั้งมณฑลไห่หนาน จะมีพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนที่ให้ผลผลิตกว่า 2,917 ไร่ ผลผลิตประมาณ 250 ตัน

opabo

16 เม.ย. 2024

ทุเรียนที่เพาะปลูกในมณฑลไห่หนานจะเริ่มให้ผลผลิตในเดือนพฤษภาคม คาดว่าในปีนี้จะมีผลผลิตประมาณ 250 ตัน

ทุเรียนที่เพาะปลูกในมณฑลไห่หนานจะเริ่มให้ผลผลิตในเดือนพฤษภาคม คาดว่าในปีนี้ ทั้งมณฑลไห่หนานจะมีพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนที่ให้ผลผลิตกว่า 2,917 ไร่ ผลผลิตประมาณ 250 ตัน

opabo

4 เม.ย. 2024

ส้มสายน้ำผึ้ง ส้มชานนุ่มจากเมืองเหนือ ให้ผลผลิตจำนวนมาก

ส้มสายน้ำผึ้ง เป็นชื่อเรียกส้มเขียวหวานพันธุ์หนึ่งที่มีแหล่งผลิตสำคัญอยู่ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงในเขตภาคเหนือตอนบน เป็นส้มเขียวหวานที่ผู้บริโภคนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติหวานและมีชานส้มที่นุ่ม มีผลผลิตจำหน่ายทั้งปีเพราะสามารถผลิตนอกฤดูได้

opabo

3 เม.ย. 2024

ไม่ธรรมดา..”ส้มเกลี้ยง” กลมเกลี้ยงหวานซ่อนเปรี้ยว 3 ปี เก็บเกี่ยวผลผลิตได้

ส้มเกลี้ยง เป็นผลไม้ในตระกูลส้ม ซึ่งเป็นส้มที่มีเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ในประเทศไทยมีแหล่งผลิตสำคัญอยู่ในอำเภอเถินและอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

opabo

26 มี.ค. 2024

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-1 ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ผลดี พร้อมขยายผลสู่เกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-1 ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ผลดี

opabo

18 มี.ค. 2024

‘ฐานเพาะต้นกล้าอัจฉริยะ’ เพิ่มประสิทธิภาพทำฟาร์มในฉงชิ่ง ให้ผลผลิตต้นกล้าข้าว 5,000 ไร่ต่อปี

‘ฐานเพาะต้นกล้าอัจฉริยะ’ เพิ่มประสิทธิภาพทำฟาร์มในฉงชิ่ง ให้ผลผลิตต้นกล้าข้าว 5,000 ไร่ต่อปี จากพื้นที่รวม 4,608 ตารางเมตร

opabo

16 มี.ค. 2024

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัย-เพิ่มมูลค่าผลผลิต

กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ โดยทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์รับสมัครขึ้นทะเบียนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ ประเมินแปลงเบื้องต้น รวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น และยื่นขอการรับรองจากหน่วยตรวจรับรองตามความต้องการของเกษตรกร

opabo

7 มี.ค. 2024

“ฟรุ๊ทบอร์ด” เห็นชอบโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2567 เพื่อรองรับปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

“ฟรุ๊ทบอร์ด” เห็นชอบโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2567 เพื่อรองรับผลผลิตผลไม้เศรษฐกิจสำคัญ 10 ชนิด (ทุเรียน มังคุด ลำไย เงาะ ลองกอง ลิ้นจี่ มะม่วง สับปะรด ส้มเขียวหวาน ส้มโอ) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พยากรณ์ปริมาณผลผลิตผลไม้ปี 2567 ซึ่งมีประมาณ 6.97 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 3 และเพื่อเสริมศักยภาพการแปรรูปสินค้าผลไม้และขยายตลาดเพิ่มขึ้น

opabo

16 ก.พ. 2024

opabo

28 ธ.ค. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนเกษตรกรปลูกพืชตามมาตรฐาน GAP ได้ผลผลิตคุณภาพดี ปลอดภัย มีมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนเกษตรกรปลูกพืชตามมาตรฐาน GAP ได้ผลผลิตคุณภาพดี ปลอดภัยจากสารเคมี จุลินทรีย์และศัตรูพืช มีมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

opabo

13 ธ.ค. 2023

opabo

15 พ.ย. 2023
1 2 4