พด. เดินหน้าต่อเนื่อง ผลิตน้ำหมักจากปลาหมอคางดำ เพิ่มผลผลิต รักษาระบบนิเวศ

กรมพัฒนาที่ดิน เดินหน้าไม่หยุด ผลิตน้ำหมักจากปลาหมอคางดำ นำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามอย่างต่อเนื่อง ปกป้องสัตว์น้ำเศรษฐกิจพื้นถิ่น

opabo

15 พ.ค. 2024