วช.ชูนวัตกรรมผ้าไหมถิ่นอีสานเพิ่มมูลค่าผ้ามัดหมี่ทอมือ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

วช.ชูนวัตกรรมผ้าไหมถิ่นอีสานเพิ่มมูลค่าผ้ามัดหมี่ทอมือ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

opabo

2 มี.ค. 2023