opabo

5 มี.ค. 2024

กรมหม่อนไหมเตรียมจัดงานใหญ่ การประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ส่งเสริมเกษตรกรผลิตผ้าไหมคุณภาพตรานกยูงพระราชทาน

กรมหม่อนไหมเตรียมจัดงานใหญ่ การประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2567 เป็นการสนับสนุนให้เกษตรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้าไหมของไทย ผลิตผ้าไหมที่ได้รับการรับรองตรานกยูงพระราชทาน และผลิตสินค้าหม่อนไหมที่มีคุณภาพต่อไป

opabo

2 มี.ค. 2024

opabo

11 ก.พ. 2024

กรมหม่อนไหมโชว์ความงามผ้าไหมไทยมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน ต้อนรับภริยานายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา

กรมหม่อนไหมโชว์ความงามผ้าไหมไทยมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน ต้อนรับภริยานายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ในการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการฐานะแขกของรัฐบาล

opabo

8 ก.พ. 2024

กรมหม่อนไหมมุ่งเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมอัตลักษณ์พื้นถิ่น “ผ้าไหมยกดอกลำพูน”

รองอธิบดีกรมหม่อนไหมและคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมอัตลักษณ์พื้นถิ่น กิจกรรมอนุรักษ์ลวดลายผ้าไหมยกดอกลำพูน เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือและทักษะของการทอผ้าไหมลายโบราณ ตลอดจนการถอดแบบลวดลายผ้าไหมยกดอกลำพูนลายโบราณในการอนุรักษ์ลวดลายให้คงอยู่ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมพื้นที่โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมในจังหวัดลำพูน

opabo

6 ก.พ. 2024

กรมหม่อนไหมเผยคอลเลคชั่นใหม่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นลายแตงโม

กรมหม่อนไหม เผยคอลเลคชั่นใหม่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นลายแตงโม ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าไหมอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้คงอยู่ และสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน

opabo

29 มิ.ย. 2023

นายกฯ สนับสนุน “ผ้าไหมไทยร่วมสมัย” สู่ตลาดโลก เน้นเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ – วัยทำงาน 

นายกฯ สนับสนุน “ผ้าไหมไทยร่วมสมัย” สู่ตลาดโลก ดึงภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้มีความหรูหราและคุณภาพสูง (Premium & High Quality) ให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ – วัยทำงาน 

nantnaphat

17 มิ.ย. 2023

กรมหม่อนไหมเปิดตลาด”เส้นไหม”เชื่อมโยงเกษตรกรผู้ผลิตกับกลุ่มทอผ้าไหม ตามนโยบายตลาดนำการผลิต

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม และเป็นสักขีพยานการลงนามข้อตกลงซื้อขายเส้นไหมและผู้ทอผ้าไหม 

nantnaphat

24 ก.พ. 2023

กรมหม่อนไหมร่วมกับเอกชนพัฒนาผ้าไหมถัก-ผ้าไหมยืด สร้างมูลค่าเพิ่มผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน

นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหมเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านหม่อนไหมทั้งระบบครบวงจร ซึ่งมีภารกิจสำคัญหนึ่งในเรื่องการศึกษา วิจัย ทดลอง และพัฒนาการแปรรูป นวัตกรรม และยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมให้มีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล

nantnaphat

2 ก.พ. 2023

กรมหม่อนไหมชู 90 ลายผ้าอัตลักษณ์ของเกษตรกรสมาชิกศิลปาชีพ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไหมไทย อันเปรียบเสมือนมรดกที่ล้ำค่าของแผ่นดิน ทรงทุ่มเทเสียสละอุทิศพระวรกายและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อาชีพและความเป็นอยู่ โดยเฉพาะการสร้างงานสร้างรายได้ ของประชาชนที่ยากไร้และในชนบทห่างไกล ซึ่งโครงการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งเป็นรูปมูลนิธิ พระราชทานนามว่า มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส่งผลให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี มีความมั่นคงในครอบครัวและอาชีพ 

nantnaphat

26 ส.ค. 2022

เกษตรฯชูอัตลักษณ์พื้นถิ่นนำ”ผ้าไหม”คุณภาพมาให้เลือกชม-ช้อป 4 – 10 ส.ค.นี้ ไอคอนสยาม

 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น สู่ตลาดยุคใหม่ ด้านหม่อนไหม” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณเจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

nantnaphat

4 ส.ค. 2022

เชิญ ชม ช้อป สินค้าเกษตรอัตลักษณ์”ผ้าไหมพื้นถิ่น” 4-10 ส.ค.นี้

กรมหม่อนไหมเชิญชม ช้อป ผ้าไหมคุณภาพ ในงาน“ส่งเสริมฯ สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม” ณ ไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 4 – 10 ส.ค.นี้            

nantnaphat

28 ก.ค. 2022
1 2