opabo

29 พ.ค. 2024

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงาน “52 ปี วันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร”ตั้งเป้าส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มเข้มแข็ง หวังยกระดับรายได้ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงาน “52 ปี วันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร”ตั้งเป้าส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มเข้มแข็ง หวังยกระดับรายได้ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

opabo

3 พ.ค. 2024

’ฟิลิปปินส์‘ เผยภาคการเกษตรเสียหายจาก ‘เอลนีโญ’ กว่า 2.5 พันล้านบาท

กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์รายงานว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) สร้างความเสียหายต่อภาคเกษตรกรรมของฟิลิปปินส์คิดเป็นมูลค่ากว่า 3.94 พันล้านเปโซ (ราว 2.53 พันล้านบาท)

nantnaphat

25 เม.ย. 2024

ก.เกษตรฯ – GIZ แลกเปลี่ยนนโยบาย มุ่งยกระดับภาคการเกษตรร่วมกัน

ก.เกษตรฯ – GIZ แลกเปลี่ยนนโยบาย มุ่งยกระดับภาคการเกษตรร่วมกัน รวมทั้งมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งถือเป็นวิกฤตภัยคุกคามที่ทั่วโลกเผชิญอยู่

opabo

20 มี.ค. 2024

“ธรรมนัส” ลงพื้นที่ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

“ธรรมนัส” ลงพื้นที่ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร จังหวัดลพบุรี ซึ่งจังหวัดลพบุรีเป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 2.84 ล้านไร่ ครัวเรือนเกษตรกร 305,000 ครัวเรือน

opabo

21 ก.พ. 2024

รมว.ธรรมนัส พร้อมเป็นเข็มทิศนำทางเกษตรตำบลทั่วประเทศ หวังนำพาภาคการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง

รมว.ธรรมนัส พร้อมเป็นเข็มทิศนำทางเกษตรตำบลทั่วประเทศ หวังนำพาภาคการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง หวังสร้างแรงผลักดันในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร และขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้เกิดผลสำเร็จ

opabo

16 ก.พ. 2024

opabo

19 ม.ค. 2024

กรมวิชาการเกษตร มอบหนังสือรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการภาคเอกชน ดันนโยบายด้านการเกษตร เพิ่มรายได้ภาคการเกษตรเป็น 3 เท่าใน 4 ปี

กรมวิชาการเกษตรมอบหนังสือรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการภาคเอกชน บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผลักดันนโยบายด้านการเกษตร เพิ่มรายได้ภาคการเกษตร เป็น 3 เท่าใน 4 ปี ตั้งเป้าประเทศไทยเป็น World Leader of Tropical Seeds สู่การส่งออกเมล็ดพันธุ์ 15,000 ล้านบาท

opabo

18 ม.ค. 2024

รัฐมนตรีว่าการเกษตรฯ ร่วมแถลงผลการทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 พร้อมจัดทำฐานข้อมูล Big Data เพื่อพัฒนาภาคการเกษตร

รัฐมนตรีว่าการเกษตรฯ ร่วมแถลงผลการทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 พร้อมจัดทำฐานข้อมูล Big Data ที่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมทุกมิติ สามารถนำมาใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

opabo

11 ม.ค. 2024

DEเร่งDEPA สร้างกลไกยกระดับเกษตรกรรมไทยสู่ Smart Agriculture เร่งเดินหน้าใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับภาคการเกษตรตามนโยบายThe Growth Engine of Thailand

DE เร่ง DEPA สร้างกลไกการยกระดับเกษตรกรรมไทยสู่ Smart Agriculture เร่งเดินหน้าการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับภาคการเกษตรตามนโยบาย The Growth Engine of Thailand โชว์ 4 โปรเจ็ค ‘Big Data – แพลตฟอร์มฟ้าฝน – ชุมชนโดรนใจ – IoT Smart Farm’ ยกระดับชีวิตเกษตรกร

opabo

5 ธ.ค. 2023

รัฐมนตรีเกษตรฯ ให้ความสำคัญต่ออาชีพสัตวแพทย์มุ่งหวังให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และการเลือกตั้งนายกสัตวแพทยสมาคมฯกรรมการกลางสามัญวาระปี 2567 – 2569 ภายใต้แนวคิด “Be the Change : Young Vet, Big Goal” “เปิดรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสิ่งที่ดีกว่าสำหรับอนาคตของเรา” โดยรัฐมนตรี เกษตรฯ ให้ความสำคัญต่ออาชีพสัตวแพทย์มุ่งหวังให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน

opabo

22 พ.ย. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอความร่วมมือไม่ทำบุญปล่อยตั๊กแตน หวั่นสร้างความเสียหายมหาศาลแก่ภาคการเกษตร 100 เท่า

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอความร่วมมือไม่ทำบุญปล่อยตั๊กแตน เนื่องจากตั๊กแตนเป็นศัตรูของพืชเศรษฐกิจสำคัญมากกว่า 34 ชนิด

opabo

11 พ.ย. 2023
1 2 3