“นวัตกรรมไถระเบิดดินดาน”สำหรับรถแทรกเตอร์ 45-50แรงม้า ขยายผลในแปลงมันสำปะหลังภาคตะวันออก

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ในภาคตะวันออกมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 903,334 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.57 ของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งประเทศ โดยมีการปลูกในจังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรีปราจีนบุรี จันทบุรี และระยอง ให้ผลผลิตรวม 3,119,927 ตัน คิดเป็นร้อยละ 10.76 ของผลผลิตมันสำปะหลังทั้งประเทศ มีผลผลิตเฉลี่ย 3.54 ตันต่อไร่ มากกว่าผลผลิตเฉลี่ยของมันสำปะหลังทั้งประเทศที่มีผลผลิตเฉลี่ย 3.07 ตันต่อไร่ 

nantnaphat

29 พ.ย. 2022

สศก.เผยผลผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดปรับเพิ่มขึ้น ส่วนที่ราคาตก เป็นเพราะผลกระทบจากพายุและฝนที่ตกต่อเนื่อง

ภาพรวมปีนี้ผลผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดยังเพิ่มขึ้น อาทิ ปาล์ม-มัน-กุ้ง ขณะที่ข้าวนาปี-ยาง-ปลานิล มีผลผลิตลดลงจากผลกระทบ จากพายุโนรู และฝนที่ตกต่อเนื่อง

nantnaphat

22 พ.ย. 2022

ปลัดพาณิชย์ เกาะติดมันสำปะหลัง สั่งตรวจเข้มการซื้อขาย คุมมาตรฐานส่งออก หลังพบราคาอ่อนตัวผิดปกติ

ปลัดพาณิชย์ ติดตามสถานการณ์ราคามันสำปะหลัง หลังพบราคาอ่อนตัวผิดปกติ ทั้งที่ส่งออกพุ่ง ขอผู้ประกอบการรับซื้อในราคาที่เป็นธรรม ห้ามกดราคา พร้อมสั่งพาณิชย์จังหวัดติดตามการซื้อขายใกล้ชิด และสั่งดำเนินการตามกฎหมาย ป้องกันผู้ซื้อกดราคา

opabo

16 พ.ย. 2022

“กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 579” จ.อุดรธานี ผลิตมันสำปะหลังคุณภาพ ยกระดับการผลิตด้วยเกษตรสมัยใหม่

เผยผลลัพธ์ ‘กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 579’ จ.อุดรธานี ผลิตมันสำปะหลังคุณภาพ ยกระดับการผลิตด้วยเกษตรสมัยใหม่ หลังจากเข้าร่วมโครงการฯ เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลง 180 บาท/ไร่/ปี หรือลดลงร้อยละ 3 เฉลี่ยสุทธิ (กำไร) 5,160 บาท/ไร่/ปี

opabo

14 พ.ย. 2022

สศก. พยากรณ์ภาคเหนือตอนล่าง ปี 66 ผลผลิตมันสำปะหลัง รวม 5.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5%

สศก.พยากรณ์ ผลิตมันสำปะหลังภาคเหนือตอนล่างในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี และเพชรบูรณ์ ปี 66 เผย ผลผลิตรวม 5.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5%

opabo

10 พ.ย. 2022

จุรินทร์ ดึงฟิลิปปินส์ทำ”เกษตรพันธสัญญา” ซื้อมันสำปะหลังไทย 2 ล้านตัน

จุรินทร์ ดึงฟิลิปปินส์ทำ ”เกษตรพันธสัญญา” เป็นล็อตใหญ่ที่สุด 3 สมาคม ประกอบด้วย นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย นายกสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย กับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์ ซื้อมันเส้น 2,000,000 ตัน ส่งมอบภายในหนึ่งปี

opabo

6 พ.ย. 2022

ข่าวดี ฟิลิปปินส์จ่อซื้อมันเส้น-มันอัดเม็ดไทยมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านต่อปี

ข่าวดี…เกษตรกรไทยผู้ปลูกมันสำปะหลัง พาณิชย์เตรียมจัดลงนาม MOU ซื้อขายมันเส้นและมันอัดเม็ดของไทย มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาทต่อปี ระหว่างสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์ กับ 3 สมาคมมันสำปะหลังของไทย ในวันที่ 6 พ.ย.นี้

opabo

4 พ.ย. 2022

รมว.พาณิชย์ เผยราคาเกณฑ์กลางมันสำปะหลังพุ่งเฉลี่ย 2.97 บาทต่อกิโล ขณะที่ราคาตลาดวันนี้ทะลุถึง 3.30 บาท

ชาวไร่มันรวยต่อเนื่อง ราคาเกณฑ์กลางมันสำปะหลังพุ่งเฉลี่ย 2.97 บาทต่อกิโล ขณะที่ราคาตลาดวันนี้ทะลุถึง 3.30 บาท

opabo

29 ต.ค. 2022

กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสนับสนุน”ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง”ช่วยเกษตรกรลดผลกระทบโรคใบด่าง-น้ำท่วมซ้ำ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สำรวจและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พบว่า มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังได้รับความเสียหายประมาณ1.23 ล้านไร่ จากพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศกว่า 9.32 ล้านไร่ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้สั่งการให้ศูนย์ขยายพันธุ์ พืชที่ 5 จังหวัด บุรีรัมย์ ศูนย์ ขยายพันธุ์ พืชที่ 6 จังหวัด พิษณุโลก ศูนย์ ขยายพันธุ์ พืชที่ 7 จังหวัด มหาสารคาม และศูนย์ ขยายพันธุ์ พืชที่ 10 จังหวัด อุดรธานี เร่งดำเนินการผลิตท่อนพันธุ์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้ว 

nantnaphat

26 ต.ค. 2022

กรมวิชาการเกษตรพัฒนาเครื่องกำจัดวัชพืชแบบติดรถไถเดินตามในแปลงมันสำปะหลัง เพื่อลดต้นทุน-ลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันการผลิตมันสำปะหลังยังใช้แรงงานคนเป็นหลัก ต้นทุนการกำจัดวัชพืชมีสัดส่วนร้อยละ 16 ของต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นทุนการจ้างแรงงาน การกำจัดวัชพืชโดยวิธีทางกลถือได้ว่าเป็นวิธีที่ได้ผลดีอย่างยิ่งสามารถเพิ่มธาตุอาหารแก่พืช ทำให้อากาศสามารถผ่านลงในดินช่วยให้ดินร่วนซุยและเป็นการช่วยลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช

nantnaphat

17 ต.ค. 2022

นักวิจัยกรมวิชาการเกษตรค้นพบเครื่องหมายโมเลกุลใหม่ต้านทาน”โรคใบด่าง”มันสำปะหลัง

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรมีเทคโนโลยีที่ช่วยร่นระยะเวลาการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้มีลักษณะดีโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล (Molecular marker) ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมบ่งบอกเอกลักษณ์ประจำพันธุ์หรือบ่งชี้ยีนที่ควบคุมลักษณะต่างๆ ทำให้สามารถคัดเลือกพันธุ์พืชที่มีลักษณะที่ต้องการได้ โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่มีความต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง ไซยาไนด์ต่ำ และต้านทานโรครากปม

nantnaphat

11 ต.ค. 2022

papimon

28 ก.ย. 2022
1 2 4

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า