กรมส่งเสริมการเกษตร ชู ‘ลิ้นจี่แม่ใจ’สร้างรายได้ ยกระดับสู่ตลาดพรีเมียม ต่อยอด 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

กรมส่งเสริมการเกษตร ชู ‘ลิ้นจี่แม่ใจ’สร้างรายได้ ยกระดับสู่ตลาดพรีเมียม ต่อยอด 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง พร้อมผลักดันลิ้นจี่ฮงฮวย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ให้มีชื่อเสียงด้วยซอฟต์ พาวเวอร์ ไปจนถึงจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับลิ้นจี่พรีเมียมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

opabo

27 พ.ค. 2024

ผลสำเร็จ ‘แปลงใหญ่กล้วยหอมทองสุขไพบูลย์ จำกัด’ จ.นครราชสีมา ยกระดับมาตรฐานสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศ สร้างกำไรให้กลุ่ม 67 ล้านบาท/ปี

“แปลงใหญ่กล้วยหอมทองสุขไพบูลย์”
ยกระดับมาตรฐานสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศ สร้างกำไรให้กลุ่ม 67 ล้านบาท/ปี

opabo

23 พ.ค. 2024

opabo

19 พ.ค. 2024

‘รมช.อรรถกร’ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ ธ.ก.ส.น่าน มุ่งยกระดับศักยภาพพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

‘รมช.อรรถกร’ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ ธ.ก.ส.น่าน มุ่งยกระดับศักยภาพพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเร่งแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

opabo

18 พ.ค. 2024

สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบฯ 2568 ตั้งเป้ายกระดับงานวิจัยไทยสู่สุดยอดผลิตภัณฑ์ที่พร้อมแข่งขันในตลาดโลก

สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการจากนักวิจัยและผู้สนใจที่ประสงค์ขอรับสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568 ภายใต้ 6 แผนงานวิจัยเพื่อยกระดับและสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรไทย ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิดการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาต่อยอดสร้างผลงานวิจัยด้านการเกษตรที่ช่วยลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพผลผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทยอย่างยั่งยืน

opabo

18 พ.ค. 2024

เกษตรฯ ปรับแผนปฏิบัติราชการฯ 5 ปี เดินหน้ายกระดับภาคเกษตรไทย เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี

เกษตรฯ ปรับแผนปฏิบัติราชการฯ 5 ปี เดินหน้ายกระดับภาคเกษตรไทย เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี

opabo

17 พ.ค. 2024

ไทย – จีน สร้างสัมพันธ์ไมตรีอันดี มุ่งเน้นการยกระดับการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสู่ตลาดจีนรูปแบบตลาดค้าส่งครบวงจร

ไทย มุ่งเน้นการยกระดับการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสู่ตลาดจีนรูปแบบตลาดค้าส่งครบวงจร

opabo

16 พ.ค. 2024

รมช.อรรถกร ประชุมนัดแรกแก้ปัญหา ‘ปลาหมอคางดำ’ เร่งวางกรอบแนวทางการทำงาน เตรียมตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด พร้อมเคาะ 5 มาตรการควบคุมกำจัดการแพร่ระบาด ดันยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ หวังแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

รมช.อรรถกร ประชุมนัดแรกแก้ปัญหา ‘ปลาหมอคางดำ’ เร่งวางกรอบแนวทางการทำงาน เตรียมตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด พร้อมเคาะ 5 มาตรการควบคุมกำจัดการแพร่ระบาด

opabo

16 พ.ค. 2024

รมช.อรรถกร ชื่นชมแปลงต้นแบบ “แม่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม GI บ้านแพ้ว” ยกระดับสินค้าเกษตร สร้างรายได้สูง

รมช.อรรถกร ชื่นชมแปลงต้นแบบ “แม่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม GI บ้านแพ้ว” ยกระดับสินค้าเกษตร สร้างรายได้สูง เป็นไปตาม โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง ของกระทรวงเกษตรฯ

opabo

13 พ.ค. 2024

รมว.ธรรมนัส นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.นครปฐม มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ หวังยกระดับเกษตรกรให้อยู่ดีกินดี

รมว.ธรรมนัส นำคณะผู้บริหาร ก.เกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.นครปฐม มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ หวังยกระดับเกษตรกรให้อยู่ดีกินดี มีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าในระยะเวลา 4 ปี

opabo

11 พ.ค. 2024

มกอช. ขานรับข้อสั่งการ รมว.ธรรมนัส ยกระดับคุณภาพมาตรฐานทุเรียนของไทย มุ่งเป้าการส่งออกมูลค่ากว่าแสนล้านบาทในปี 2567

มกอช. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานทุเรียนของไทย มุ่งเป้าการส่งออกมูลค่ากว่าแสนล้านบาทในปี 2567

opabo

9 พ.ค. 2024

opabo

3 พ.ค. 2024
1 2 11