ธ.ก.ส.ขานรับนโยบายรัฐบาลใหม่ ‘พักหนี้เกษตรกร’ วางเป้าสิ้นปีหนี้เสียเหลือไม่เกิน 5.5%

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. ) ขานรับนโยบายรัฐบาลใหม่ พักหนี้เกษตรกร พร้อมวางเป้าสิ้นปีหนี้เสียเหลือไม่เกิน 5.5%

opabo

31 ส.ค. 2023

อลงกรณ์ ฝากรัฐบาลใหม่สานต่อ”12 ก้าวใหม่ปฏิรูปภาคเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง”

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายอลงกรณ์ พลบุตร โพสต์เฟซบุ๊ก ฝากรัฐบาลใหม่สานต่อ”12 ก้าวใหม่ปฏิรูปภาคเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง”

opabo

27 พ.ค. 2023