ปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับปศุสัตว์สงขลาดำเนินการต่อเนื่องทำลายซากสินค้าปศุสัตว์ของกลางจากการจับกุมของชุดเฉพาะกิจพญานาคราช

ปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับปศุสัตว์สงขลาดำเนินการต่อเนื่องทำลายซากสินค้าปศุสัตว์ของกลางจากการจับกุมของชุดเฉพาะกิจพญานาคราช น้ำหนักรวมกว่า 6 ตัน มูลค่ากว่า 400,000 บาท

opabo

15 มิ.ย. 2024

กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช บุกจับปุ๋ยเคมีที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช บุกจับปุ๋ยเคมีที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
ตามนโยบาย รมว.ธรรมนัส สงครามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

opabo

15 มิ.ย. 2024

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สวพส. เปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติGo Organic ความท้าทายของการผลิต-การตลาดแบบออร์แกนิก ประจำปี’67

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สวพส. เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ  ความท้าทายของการผลิตและการตลาดแบบออร์แกนิก ประจำปี’67 (International Workshop Programme on GO Organic : The Challenges of Organic Production and Marketing) ระหว่างวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2567

opabo

7 มิ.ย. 2024

“ปศุสัตว์” ร่วมกับหลายหน่วยงานสกัดการลักลอบนำเข้าโคมีชีวิตได้ที่ริมลำน้ำเมยชายแดนไทย-เมียนมา

เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ตากผนึกกำลังกับชุดเฉพาะกิจพญานาคราช เจ้าหน้าที่ทหาร ฉก. ราชมนู และเจ้าหน้าที่ศุลกากรสกัดจับกลุ่มผู้ลักลอบนำโคมีชีวิตข้ามแดนมาจากฝั่งประเทศเมียนมา แถวบริเวณท่าข้ามธรรมชาติแม่น้ำเมย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

opabo

22 พ.ค. 2024

ก.เกษตรฯ หารือร่วมกับ FAO เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลก ประจำปี 2567

ก.เกษตรฯ หารือร่วมกับ FAO เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลก ประจำปี 2567 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5 – 11 ธันวาคม 2567 ในส่วนของการประชุม ILSWF ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2567 จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร โดยขอให้ทั้งสองฝ่ายมีการดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ต่อไป

opabo

2 พ.ค. 2024

รมช.ไชยา ร่วมกับ ก.พาณิชย์ เปิดงานธงฟ้าราคาประหยัด จ.นครพนม ช่วยบรรเทาค่าครองชีพ เร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง

รมช.ไชยา ร่วมกับ ก.พาณิชย์ เปิดงานธงฟ้าราคาประหยัด จ.นครพนม ช่วยบรรเทาค่าครองชีพ

opabo

27 เม.ย. 2024

มกอช.ร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ยกระดับกลุ่มผู้ปลูกกาแฟบนพื้นที่สูง เข้าสู่ระบบมาตรฐาน

มกอช.ร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ยกระดับกลุ่มผู้ปลูกกาแฟบนพื้นที่สูง เข้าสู่ระบบมาตรฐานโดยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแปลงกาแฟและกระบวนการผลิตกะลากาแฟคุณภาพ ให้กับกลุ่มผู้ปลูกกาแฟบนพื้นที่สูง

opabo

23 มี.ค. 2024

ปศุสัตว์ร่วมกับทหารพราน สกัดคาราวานรถขนวัวเถื่อน 18 ตัว ชายแดน จ. ตาก

ปศุสัตว์ร่วมกับทหารพราน สกัดคาราวานรถขนวัวเถื่อน 18 ตัว ชายแดน จ. ตาก เจ้าหน้าที่จึงแจ้งความผิด มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มีโทษตามมาตรา 65 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

opabo

1 มี.ค. 2024

opabo

23 ก.พ. 2024

กรมประมงจับมือร่วมกับหน่วยงาน AFMA เครือรัฐออสเตรเลียจัดติวเข้มเกี่ยวกับ MCS เพื่อต่อยอดและเสริมสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน

กรมประมงจับมือร่วมกับหน่วยงาน AFMA เครือรัฐออสเตรเลียจัดติวเข้มเกี่ยวกับ MCS เพื่อต่อยอดและเสริมสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน โดยเป็นการฝึกอบรมเกี่ยวกับดำเนินการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำการประมง (MCS) เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ด้าน MCS จากเครือรัฐออสเตรเลียโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ เพื่อนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้าน MCS

opabo

19 ก.พ. 2024

กรมวิชาการเกษตร สัมมนาร่วมกับ กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA)ดึงเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ Gene Editing (GEd) ที่มีความปลอดภัยสูงและไม่ใช่การตัดต่อข้ามสายพันธุ์เหมือน GMOs เพื่อความมั่นคงทางการเกษตร และอาหารที่ปลอดภัยสูง

ไม่ใช่การตัดต่อข้ามสายพันธุ์เหมือน GMOs…กรมวิชาการเกษตร สัมมนาร่วมกับ กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA)ดึงเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ Gene Editing (GEd) ที่มีความปลอดภัยสูง เพื่อความมั่นคงทางการเกษตร และอาหารที่ปลอดภัยสูง

opabo

25 ม.ค. 2024

รมช.ไชยา มอบหมาย อ.ส.ค. ผลิตหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีเร่งสร้าง Smart Farmer รองรับอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์ส่งออก

รมช.ไชยา มอบหมาย อ.ส.ค. ผลิตหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีเร่งสร้าง Smart Farmer รองรับอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์ส่งออก พร้อมร่วมมือร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และสถานศึกษาให้สร้างเยาวชนในท้องถิ่นให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer)

opabo

19 ม.ค. 2024
1 2