ข้าวนาปีให้ผลผลิต 25.76 ล้านตันข้าวเปลือก ราคาและทิศทางส่งออกยังสดใส ขยับตัวสูงขึ้น

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตข้าวนาปี ปี 2566 (ปีเพาะปลูก 2566/67) รวมทั้งประเทศ (ข้อมูล ณ 11 กรกฎาคม 2566) พบว่า มีเนื้อที่เพาะปลูก 62.375 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 0.602 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.96 เนื้อที่เก็บเกี่ยว 59.598 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 0.316 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.53 ผลผลิต 25.761 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงจากปีที่ผ่านมา 0.871 ล้านตันข้าวเปลือก หรือร้อยละ 3.27

nantnaphat

22 ก.ย. 2023

สศก. ร่วมกับ ADB และ AIT ปักหมุดพื้นที่ ต.บัวใหญ่ จุดสาธิตเกษตรพื้นที่สูง จ.น่าน

สศก. ร่วมกับ ADB และ AIT ปักหมุดพื้นที่ ต.บัวใหญ่ จุดสาธิตเกษตรพื้นที่สูง จ.น่าน ขับเคลื่อนโครงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

opabo

21 ก.ย. 2023

สศก.รับนโยบาย รัฐมนตรีธรรมนัส ยกระดับประกันภัยภาคเกษตรจับมือ 3 พันธมิตร ดึงเซ็นเซอร์ ‘ความเร็วลม’ เตรียมนำร่องประกันภัยทุเรียน เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

กระทรวงเกษตรฯ โดย สศก. รับนโยบาย รัฐมนตรีธรรมนัส ยกระดับประกันภัยภาคเกษตร จับมือ 3 พันธมิตร ดึงเซ็นเซอร์ ‘ความเร็วลม’ เตรียมนำร่องประกันภัยทุเรียน เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจให้เกษตรกร

opabo

14 ก.ย. 2023

สศก. คว้ารางวัลสำเภา-นาวาทอง ต่อเนื่องปีที่ 2 สุดยอดหน่วยงานรัฐ เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ

สศก. คว้ารางวัลสำเภา-นาวาทอง ประจำปี
2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สุดยอดหน่วยงานรัฐ เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ

opabo

13 ก.ย. 2023

ลองกองปีนี้ ให้ผลผลิต 6 หมื่นตัน ออกตลาดมากในเดือนกันยายน – ตุลาคมนี้ รวมกว่า 4.6 หมื่นตัน

ลองกองปีนี้ ให้ผลผลิต 6 หมื่นตัน ออกตลาดมากในเดือนกันยายน – ตุลาคมนี้ รวมกว่า 4.6 หมื่นตัน (ร้อยละ 75 ของผลผลิตทั้งประเทศ) โดยส่วนใหญ่ เป็นผลผลิตของภาคใต้และภาคเหนือ

opabo

27 ส.ค. 2023

สศก.ร่วมเวที FSMM สหรัฐอเมริกา เสริมสร้างความมั่นคงอาหารภูมิภาคเอเปคให้แข็งแกร่ง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมเวทีประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 8 (Food Security Ministerial Meeting: FSMM) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

nantnaphat

18 ส.ค. 2023

สศก. ติดตามโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน จ.สระแก้ว ช่วยเกษตรกรมีที่ทำกิน สร้างรายได้ให้มั่นคง

สศก.ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพหลัก มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้จากอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โดยปีงบประมาณ 2566 โครงการกำหนดการดำเนินงาน 270 พื้นที่ รวม 65 จังหวัด เกษตรกรเป้าหมาย 13,670 ราย

opabo

8 ส.ค. 2023

สศก.ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา แหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อเกษตรกรรมและระบบนิเวศครบครัน

สศก.ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา(เขื่อนห้วยโสมง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี แหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อเกษตรกรรมและระบบนิเวศครบครัน

opabo

4 ส.ค. 2023

สนค. เปิดตัวแดชบอร์ดสุกร ช่วยผู้ประกอบการ เกษตรกร ประชาชน มีข้อมูลวางแผนทำธุรกิจ

สนค.ร่วมมือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จัดทำแดชบอร์ดสินค้าสุกร ภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เปิดตัวให้บริการผ่านเว็บไซต์ คิดค้า .com แล้ว

opabo

31 ก.ค. 2023

GDP เกษตร Q2 โต 0.3% สศก.ระบุ สาขาประมง-ปศุสัตว์ ขยายตัวจากการผลิตที่ได้มาตรฐาน-เศรษฐกิจฟื้นตัว ขณะที่สาขาพืช เผชิญสภาพอากาศแปรปรวน-ต้นทุนสูง ส่งผลหดตัวลง

GDP เกษตร Q2 โต 0.3% สศก.ระบุ สาขาประมง-ปศุสัตว์ ขยายตัวจากการผลิตที่ได้มาตรฐาน ขณะที่สาขาพืช เผชิญสภาพอากาศแปรปรวน-ต้นทุนสูง

opabo

19 ก.ค. 2023

สศก. พร้อมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กองทุน FTA ระยะ 5 ปี ดันเกษตรไทย ให้ก้าวทันโลกการค้าเสรี

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กองทุน FTA ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2570) เน้นช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าให้ได้รับประโยชน์และเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอีก 5 ปีข้างหน้า มีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมภิบาล”ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์

opabo

4 ก.ค. 2023

สศก.ติดตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รอบ 6 เดือน หนุนเกษตรกรลดต้นทุน ลดรายจ่าย เพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์

สศก. เกาะติดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รอบ 6 เดือน หนุนเกษตรกรลดต้นทุน ลดรายจ่าย เพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ อาทิ การจัดการฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อความยั่งยืน การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม การบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์

opabo

3 ก.ค. 2023
1 2 6

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า