“กล้วยตานี” ราชินีแห่งกล้วย ปัจจุบันมีการนำกล้วยตานีมาใช้ประโยชน์ทางแฟชั่นจนมีมูลค่ามหาศาล

“กล้วยตานี” เป็นกล้วยที่เราได้ยินชื่อมายาวนาน โดยแต่ละท้องถิ่นก็จะเรียกชื่อแตกต่างกันไป บางพื้นที่อาจเรียกว่า “กล้วยผี” เพราะคำว่า ตานี นั้น ไปพ้องกับเรื่องราวของ ผีตานี นั่นเอง จนมีความเชื่อว่า ต้นกล้วยตานีนั้นเป็นต้นกล้วยผีห้ามปลูกในบ้านกันเลยทีเดียว..แต่ที่น่าสนใจ สำหรับกรณีกล้วยตานีไม่ใช่เพียงนำผลกล้วยไปขายหรือนำส่วนต่างๆ มาใช้ประโยชน์เป็นอาหารและยาเท่านั้น ปัจจุบันนี้มีการนำกล้วยตานีมาใช้ประโยชน์ทางแฟชั่นจนมีมูลค่ามหาศาล

opabo

7 เม.ย. 2024

ก.เกษตรฯ ชู “หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 5” สร้างผู้นำด้านการเกษตรและอาหารในระดับนานาชาติ

กระทรวงเกษตรฯ ชู “หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 5” สร้างผู้นำด้านการเกษตรและอาหารในระดับนานาชาติ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่างเกษตรกร ผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐ และเอกชน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ สร้างเครือข่ายธุรกิจต้านการเกษตรในระยะยาว และการยกระดับและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น

opabo

13 มี.ค. 2024

รมว.กษ. เข้าร่วมพิธีเปิดคูหาสินค้าเกษตรและอาหารไทย ณ กรุงเบอร์ลิน สาธารณรัฐเยอรมนี

รมว.กษ. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เข้าร่วมพิธีเปิดคูหาสินค้าเกษตรและอาหารไทย ณ กรุงเบอร์ลิน สาธารณรัฐเยอรมนี ทั้งนี้ ภายในงานมีร้านค้าจากประเทศไทยเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าเกษตรและอาหารไทย โดยมีสินค้าเกษตร 3 ประเภท อาหารทานเล่น เครื่องดื่ม สินค้าเกษตรที่ใช้นวัตกรรม

opabo

21 ม.ค. 2024

รัฐมนตรีธรรมนัส ปลื้ม กรมวิชาการเกษตร ขยายผลสินค้าเกษตรปลอดภัย มูลค่าสูง 76 จังหวัด เชิญเครือข่ายความปลอดภัยอาหาร ทั้ง อย. สาธารณสุข Thai pan และภาคีเครือข่ายร่วมขยายผลทั่วประเทศ

รัฐมนตรีธรรมนัส ปลื้ม กรมวิชาการเกษตร ขยายผลสินค้าเกษตรปลอดภัย มูลค่าสูง 76 จังหวัด เน้นย้ำผู้บริโภคต้องได้บริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย

opabo

22 ธ.ค. 2023

opabo

18 ธ.ค. 2023

ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ ชวนเที่ยว”งานเกษตรแม่โจ้”ฉลองครบ 90 ปี

ม.แม่โจ้ ฉลองครบ 90 ปี จัดใหญ่”งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี” พร้อมพลิกโฉมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ แม่โจ้ 100 ปี

opabo

14 ธ.ค. 2023

อีกหนึ่งผลงานวิจัยที่ภาคภูมิใจ..นักวิจัย มก. ชวน Download หนังสือคู่มือแนวทางการเลี้ยงหนอนไม้ไผ่ในไทย

อีกหนึ่งผลงานวิจัยที่ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ.ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ การศึกษาหนอนไม้ไผ่ นับเป็นงานวิจัยชิ้นแรกของ รศ.ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา และถือเป็นคนแรกอีกด้วยที่ค้นพบว่าหนอนไม้ไผ่คือแมลงชนิดอะไร     

opabo

24 ต.ค. 2023

ศาลปกครองกลาง ชี้ สธ.ประกาศควบคุมพาราควอต คลอร์ไพริฟอสตกค้างในอาหาร ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองกลาง ชี้ สธ.ประกาศควบคุมพาราควอต คลอร์ไพริฟอสตกค้างในอาหาร ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นการจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของเกษตรกรเกินสมควร

opabo

29 ส.ค. 2023

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมเปิดงาน Thai Trade Exhibition Saudi Arabia 2023 ยกระดับความสัมพันธ์ขยายตลาดผู้ซื้อสินค้าเกษตรและอาหารในซาอุดีอาระเบีย

ก.เกษตรฯ ร่วมเปิดงาน Thai Trade Exhibition Saudi Arabia 2023 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามให้แก่ประเทศไทย พร้อมยกระดับความสัมพันธ์ขยายตลาดผู้ซื้อสินค้าเกษตรและอาหารในซาอุดีอาระเบีย

opabo

28 ส.ค. 2023

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4 ขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำด้านการเกษตรและอาหารในระดับนานาชาติ หวังสร้างรายได้เพิ่มให้กับประเทศ

ก.เกษตรฯ ร่วมกับมูลนิธิเกษตราธิการและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4 เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำด้านการเกษตรและอาหารในระดับนานาชาติ หวังสร้างรายได้เพิ่มให้กับประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

opabo

12 ก.ค. 2023

ปลัดเกษตรฯถกความร่วมมือกับอินโดนีเซียพร้อมกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหารในภูมิภาคอาเซียน

ปลัดเกษตรฯถกความร่วมมือกับอินโดนีเซียพร้อมกระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหารในภูมิภาคอาเซียน มุ่งสู่ความยั่งยืนด้านการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร

opabo

6 ก.ค. 2023

รมช.ประภัตร เห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร สำหรับฟาร์มไหมอีรี พร้อมอภิธานศัพท์ด้านอาหาร-สุขอนามัยสัตว์บก เพื่อดำเนินการให้เป็นมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของประเทศ

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2/2566 เห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร 4 เรื่อง ได้แก่ 1.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไหมอีรี 2.อภิธานศัพท์ด้านอาหาร เล่ม 1 : คุณภาพ ความปลอดภัย และการแสดงฉลาก 3.อภิธานศัพท์สุขอนามัยสัตว์บก และ4.ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแนวทางการนำไปใช้ (ฉบับที่ 2) เพื่อดำเนินการประกาศเป็นมาตรฐานของประเทศต่อไป

opabo

21 มิ.ย. 2023
1 2 3