สศก.ชวนประชาชนอุดหนุน “สับปะรด” ช่วยเกษตรกร เหตุเกษตรกรนำไปขายโรงงานได้ราคาต่ำมาก

สศก.ชวนประชาชนอุดหนุน “สับปะรด” ช่วยเกษตรกร เหตุเกษตรกรนำไปขายโรงงานได้ราคาต่ำมาก เนื่องจากปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ทำให้ตลาดต่างประเทศชะลอตัว โรงงานแปรรูปจึงปรับกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับภาวะตลาด

opabo

28 พ.ค. 2022