“เศรษฐกิจสีน้ำเงิน” โอกาสที่น่าจับตามองของภาคอุตสาหกรรมทางทะเลของไทย

“เศรษฐกิจสีน้ำเงิน”แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน โอกาสที่น่าจับตามองของภาคอุตสาหกรรมทางทะเลของไทย

opabo

8 ส.ค. 2022