กยท. ร่วมกับ IRRDB เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาแนวทางซื้อขายคาร์บอนเครดิต ช่องทางเพิ่มรายได้ชาวสวนยาง สร้างอุตสาหกรรมยางอย่างยั่งยืน

การยางแห่งประเทศไทย เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาแนวทางซื้อขายคาร์บอนเครดิต ช่องทางเพิ่มรายได้ชาวสวนยาง

opabo

9 พ.ค. 2023

รัฐบาลเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจ3 ฝ่าย โครงการเมืองยางพาราและอุตสาหกรรมยาง ประชุมอินโด-มาเลย์-ไทย 16 ก.ย.นี้

รัฐบาลเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจสาม ฝ่าย โครงการเมืองยางพารา-อุตสาหกรรมยาง รวมไปถึง ปาล์มน้ำมัน และฮาลาล ประชุมอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 16 ก.ย.นี้

opabo

14 ก.ย. 2022