อย. เข้ม “อาหาร-ขนมผสมกัญชา กัญชง”เน้นย้ำอ่านฉลาก-ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากก่อนบริโภค

อย. เข้ม “อาหารและขนมผสมกัญชา กัญชง” เน้นย้ำอ่านฉลาก และปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากก่อนบริโภค

opabo

15 ก.ค. 2022