กรมการค้าภายใน ยืนยันสถานการณ์การนำเข้าผักจากจีนอยู่ในเกณฑ์ปกติ พร้อมติดตามไม่ให้กระทบราคาผักไทย

กรมการค้าภายใน ยืนยันสถานการณ์การนำเข้าผักจากจีนอยู่ในเกณฑ์ปกติ พร้อมติดตามไม่ให้กระทบราคาผักไทยหลังจากเกิดกรณีที่เกษตรกรหลายจังหวัดในภาคเหนือ ตลอดจนนักวิชาการมองว่าการนำเข้าผักผลไม้จากจีน กระทบต่อราคาผักในไทย เพราะจีนมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า ทำให้เกษตรกรไทยบางรายต้องขายขาดทุน หรือบางครั้งต้องปล่อยทิ้งสินค้าไป

opabo

21 ก.พ. 2023