8 หน่วยงานสังกัด ก.เกษตรฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทย”กับ ธปท.

8 หน่วยงานสังกัด ก.เกษตรฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทย”กับธนาคารแห่งประเทศไทย รากฐานสำคัญในการศึกษาทำความเข้าใจ และแยกแยะปัญหาหนี้สินของครัวเรือนเกษตรแต่ละกลุ่มเพื่อนำไปใช้ออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร

opabo

17 มี.ค. 2023

สศก.เผยผลสำรวจข้อมูล’ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร ปี 65’ ระบุเกษตรกรไทย มีรายได้เงินสดทางการเกษตรเฉลี่ย 206,310 บาท/ปี

นายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจ สังคมครัวเรือนเกษตร ปีเพาะปลูก 2564/65 ซึ่งเป็นข้อมูลรายได้-รายจ่ายจากกิจกรรมทั้งในและนอกภาคการเกษตรของเกษตรกรในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน2565 พบว่า ครัวเรือนเกษตรทั่วประเทศ มีรายได้เงินสดทางการเกษตรเฉลี่ย 206,310 บาทต่อปี 

nantnaphat

27 ก.พ. 2023

เฉลิมชัย มุ่งมั่น Booster เกษตรกรไทย สู่ “เกษตรมูลค่าสูง” สร้างความมั่นคงภาคการเกษตรไทย

เฉลิมชัย โพสต์เฟซบุ๊กการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรให้เติบโต มีศักยภาพและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศ ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้GDP ภาคเกษตร และประสิทธิภาพของการผลิตเพิ่มขึ้น เน้นการปรับเปลี่ยนการผลิตไปสู่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด

opabo

7 ก.พ. 2023

“มนัญญา” เดินหน้าทวงราคามะพร้าวคืนให้เกษตรกรไทยหลังพบราคาตก

รมช. เกษตรฯ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ เดินหน้าทวงราคามะพร้าวคืนให้เกษตรกรไทย หลังพบราคาตกจาก 2 สาเหตุ ‘นำเข้ากะทินอก และมะพร้าวผลนอกโควต้า’

opabo

25 ม.ค. 2023

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ดูแลเกษตรกรไทย ช่วยผลักดันสินค้าเกษตรราคาสูงขึ้น เพิ่มรายได้เกษตรกร

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ดูแลเกษตรกรไทย ช่วยผลักดันสินค้าเกษตรราคาสูงขึ้น เพิ่มรายได้เกษตรกร โครงการประกันราคาข้าวงวดที่ 14 รัฐจ่ายเงินภายใน 18 ม.ค. 2566

opabo

18 ม.ค. 2023

สวทช. ร่วม ธ.ก.ส. ปั้น New Gen Smart Farmer และ Young Smart Farmer เสริมแกร่งเกษตรกรไทย สู่โอกาสเติบโตทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เกษตรกรรุ่นใหม่เป็นส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย ที่ผ่านมาเกษตรกรมีโอกาสที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีและแหล่งทุนได้ค่อนข้างยาก สวทช. ร่วม ธ.ก.ส. ปั้น New Gen Smart Farmer และ Young Smart Farmer เสริมแกร่งเกษตรกรไทย สู่โอกาสเติบโตทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

opabo

4 ธ.ค. 2022

“Aqua-IoT” นวัตกรรมดูแลสัตว์น้ำเพื่อเกษตรกรไทย

อุตสาหกรรมสัตว์น้ำเป็นอุตสาหกรรมหลักที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศไทย การพัฒนายกระดับเทคโนโลยีการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำให้สอดรับกับยุคเกษตร 4.0จึงเป็นเรื่องสำคัญซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ “Aqua-IoT” นวัตกรรมดูแลสัตว์น้ำเพื่อเกษตรกรไทย

opabo

28 พ.ย. 2022

เกษตรกรนครเฉิงตูขายสินค้าเกษตรผ่านไลฟ์สตรีมมิ่ง อีกช่องทางเลือกเกษตรกรไทย

การไลฟ์สตรีมมิ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวชนบทปัจจุบันเกษตรกรชาวจีนหันมาไลฟ์สตรีมมิ่งจำหน่ายสินค้าเกษตรมากขึ้น เกษตรกรนครเฉิงตูก็เช่นกัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเป็นฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวกีวี ซึ่งเป็นสินค้าสำคัญของนครเฉิงตู สำหรับเกษตรกรไทยอาจพิจารณาหันมาทำไลฟ์สตรีมมิ่งจำหน่ายสินค้าผ่านทางอีคอมเมิร์ซมากขึ้น ซึ่งเป็นช่องทางที่เปิดกว้างทางการซื้อขาย สามารถกำหนดราคาได้อย่างอิสระตามความต้องการของตลาด ไม่ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

opabo

23 ต.ค. 2022

ชาวสวนปาล์ม อู้ฟู่ เดินหน้าประกันรายได้ปี 4 ต่อเนื่อง ช่วยเกษตรกรไทยอีกร่วม 380,000 ครัวเรือน กว่า 6,437 ล้านบาท

ชาวสวนปาล์ม อู้ฟู่ เดินหน้าประกันรายได้ปี 4 ต่อเนื่อง ช่วยเกษตรกรไทยอีกร่วม 380,000 ครัวเรือน กว่า 6,437 ล้านบาท พร้อมชงปรับ B5 เป็น B7 เตือนขายพันธุ์ปาล์มปลอมดำเนินคดีสูงสุด

opabo

12 ก.ย. 2022

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ดีอีเอส หนุนโครงการพัฒนาฟาร์มโคนมคุณภาพสูงในสระบุรี เป็นต้นแบบ ลดความเหลื่อมล้ำเกษตรกรไทย

คณะกรรมตรวจสอบและประเมินผล
ก.ดิจิทัล หนุนโครงการพัฒนาฟาร์มโคนมคุณภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ใน จ.สระบุรี เป็นต้นแบบโครงสร้างเกษตรกรในประเทศ หลังนำระบบซอฟต์แวร์สร้างระบบ Big Data กิจการโคนมแบบครบวงจร สร้างความเข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ำให้เกษตรกรไทย

opabo

30 ส.ค. 2022

จีนพัฒนา‘โดรน’ หนุนการเกษตรไทยสู่ความทันสมัย

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา “โดรนเพื่อการเกษตร” กลายเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะที่มีบทบาทสำคัญต่อการผลิตทางการเกษตร ซึ่งโดรนประเภทดังกล่าวที่ผลิตโดยจีนได้โบยบินสู่มือเกษตรกรในหลายประเทศ ช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพ ความสะดวก และความปลอดภัยยิ่งขึ้น

nantnaphat

15 ส.ค. 2022

กรมทรัพย์สินฯ จับมือ เซ็นทรัล นำ “ทุเรียนนนท์” ขายในห้าง กิโลกรัมละ 2,300 บาท

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือ เซ็นทรัล คัด “ทุเรียนนนท์” สินค้า GI เกรดพรีเมียมของจังหวัดนนทบุรี ส่งขายในตลาดจริงใจ Farmers’ Market ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา ราคากิโลกรัมละ 2,300 บาท

opabo

30 พ.ค. 2022
1 2

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า