นิคมสหกรณ์แม่แตง สนองนโยบายรัฐ หนุนปลูกถั่วเหลืองหลังนาเพิ่มรายได้

นิคมสหกรณ์แม่แตง สนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ เร่งขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงด้วยการปลูกถั่วเหลืองหลังนาเพิ่มรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

opabo

21 พ.ค. 2024

เปิดสูตรสำเร็จ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ‘แปลงใหญ่มังคุดคิชฌกูฏ’

เปิดสูตรสำเร็จ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ‘แปลงใหญ่มังคุดคิชฌกูฏ’ ที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดใน อ.เขาคิชฌกูฏ และอำเภอใกล้เคียง ในพื้นที่ จ.จันทบุรี ซึ่งปัจจุบันวิสาหกิจฯ แห่งนี้ได้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง มีจำนวนสมาชิกกว่า 70 ราย ถือเป็นต้นแบบของการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างแท้จริง

opabo

11 พ.ค. 2024

รมว.ธรรมนัส พร้อมเป็นเข็มทิศนำทางเกษตรตำบลทั่วประเทศ หวังนำพาภาคการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง

รมว.ธรรมนัส พร้อมเป็นเข็มทิศนำทางเกษตรตำบลทั่วประเทศ หวังนำพาภาคการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง หวังสร้างแรงผลักดันในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร และขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้เกิดผลสำเร็จ

opabo

16 ก.พ. 2024

“รมช.อนุชา” เดินหน้าขับเคลื่อนชัยนาทโมเดล หนุนเลี้ยงโคเนื้อสายพันธุ์ดี “ชัยนาทบีฟ” สร้างมูลค่าเพิ่มวัวต้นน้ำ

รมช.อนุชา” เดินหน้าขับเคลื่อนชัยนาทโมเดล หนุนเลี้ยงโคเนื้อสายพันธุ์ดี “ชัยนาทบีฟ” สร้างมูลค่าเพิ่มวัวต้นน้ำ พร้อมติวเข้มอัพสกิลมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อสู่เกษตรมูลค่าสูง

opabo

2 ก.พ. 2024

นาโนเทค สวทช. ยกระดับเกษตรมูลค่าสูง ผลิต ‘น้ำมะนาวคั้นสด’ สดนาน 2 ปี สร้างกระแสบริโภค ‘น้ำมะนาวแช่แข็ง’

นาโนเทค สวทช. ยกระดับเกษตรมูลค่าสูง ยืดอายุ น้ำมะนาวคั้นสด ด้วยเทคนิคแช่เยือกแข็งพิเศษ ผลิต ‘น้ำมะนาวคั้นสด’ สดนาน 2 ปี สร้างกระแสบริโภค ‘น้ำมะนาวแช่แข็ง’

opabo

20 ก.ค. 2023

อลงกรณ์ ฝากรัฐบาลใหม่สานต่อ”12 ก้าวใหม่ปฏิรูปภาคเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง”

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายอลงกรณ์ พลบุตร โพสต์เฟซบุ๊ก ฝากรัฐบาลใหม่สานต่อ”12 ก้าวใหม่ปฏิรูปภาคเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง”

opabo

27 พ.ค. 2023

ปชป. ประกาศนโยบายเกษตรทันสมัย 26-26 สู่เกษตรมูลค่าสูง ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรฐานราก เกษตรฐานโลก”

ประชาธิปัตย์ ประกาศนโยบายเกษตรทันสมัย 26-26 สู่เกษตรมูลค่าสูง ดันไทยมหาอำนาจอาหารโลก สร้างเงินให้ประเทศเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ตั้งฟู้ดวัลเลย์ทั่วประเทศสู่เกษตรมูลค่าสูงภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรฐานราก เกษตรฐานโลก”

opabo

27 เม.ย. 2023

เฉลิมชัย มุ่งมั่น Booster เกษตรกรไทย สู่ “เกษตรมูลค่าสูง” สร้างความมั่นคงภาคการเกษตรไทย

เฉลิมชัย โพสต์เฟซบุ๊กการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรให้เติบโต มีศักยภาพและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศ ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้GDP ภาคเกษตร และประสิทธิภาพของการผลิตเพิ่มขึ้น เน้นการปรับเปลี่ยนการผลิตไปสู่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด

opabo

7 ก.พ. 2023

‘เฉลิมชัย’ปาฐกถาพิเศษ “ถอดรหัส-นวัตเกษตรไทย” ครบรอบ 15 ปีสมาคมสื่อฯ ยันพร้อมเคียงข้างเกษตรกรก้าวสู่เกษตรอุตสาหกรรม-เกษตรมูลค่าสูง

รมว.เฉลิมชัย เปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ “ถอดรหัส-นวัตเกษตรไทย” ในโอกาสครบรอบ 15 ปีสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย (23 ปี รวมพลคนข่าวเกษตร) ขอบคุณสื่อมวลชนที่นำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง พร้อมเคียงข้างเกษตรกรไทย นำพาประเทศก้าวสู่เกษตรอุตสาหกรรมและเกษตรมูลค่าสูง และนำพาเกษตรกรไทยให้มีอาชีพที่มั่นคง พึ่งพาตัวเองได้อย่างเข้มแข็ง

nantnaphat

11 ธ.ค. 2022

ธ.ก.ส.จับมือ เจียไต๋ นำ เทคโนฯ-นวัตกรรม เสริมแกร่งภาคเกษตรไทยไปสู่ความยั่งยืนภายใต้ BCG Model

ธ.ก.ส.จับมือ เจียไต๋​ นำนวัตกรรม-เทคโนโลยี​เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรไทย​ สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

opabo

9 พ.ย. 2022

เฉลิมชัย มอบนโยบายเร่งเพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าพัฒนาอาชีพปศุสัตว์สู่เกษตรมูลค่าสูง

เฉลิมชัย มอบนโยบายเร่งเพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าพัฒนาอาชีพปศุสัตว์สู่เกษตรมูลค่าสูง ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใหม่ “อลงกรณ์”ขานรับทันทีเดินหน้าเพชรบุรีโมเดลดีเดย์ 11 พ.ย.ระดมพลคนปศุสัตว์ผนึกทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาโคขุนโคนมโคพื้นเมืองตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำพร้อมยกระดับวัวลานประเพณีวิถีไทยสู่มาตรฐานใหม่

opabo

8 พ.ย. 2022

“อลงกรณ์”ร่วมเสวนาสภาผู้แทนฯชู5ยุทธศาสตร์“เฉลิมชัย” ปฏิรูปภาคเกษตรแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร เน้นแปรรูปสู่เกษตรมูลค่าสูง

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนาและบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร โดยการเพิ่มมูลค่าด้านการผลิตการแปรรูป และการตลาด” 

nantnaphat

30 ส.ค. 2022
1 2 3