เกษตรฯ ปรับแผนปฏิบัติราชการฯ 5 ปี เดินหน้ายกระดับภาคเกษตรไทย เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี

เกษตรฯ ปรับแผนปฏิบัติราชการฯ 5 ปี เดินหน้ายกระดับภาคเกษตรไทย เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี

opabo

17 พ.ค. 2024

เกษตรฯ เปิดตัว สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2567 “เด็กหญิงรัตนกานต์ นวลจันทร์” จังหวัดพัทลุง

เกษตรฯ เปิดตัว สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2567 “เด็กหญิงรัตนกานต์ นวลจันทร์” จังหวัดพัทลุง

opabo

8 พ.ค. 2024

เกษตรฯเตรียมทัพ รับนายกฯ ลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ติดตามการบริหารจัดการน้ำ 5 พฤษภาคมนี้

เกษตรฯเตรียมทัพ รับนายกฯ ลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ติดตามการบริหารจัดการน้ำ 5 พฤษภาคมนี้ เนื่องจากประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปริมาณฝนที่ตกน้อย และปริมาณน้ำต้นทุนที่เก็บกักจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดร้อยเอ็ด ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้  ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด

opabo

4 พ.ค. 2024

opabo

8 มี.ค. 2024

เกษตรฯ เดินหน้าหาทางออกกรณีพิพาทแนวเขตที่ดินอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หลังลงนาม MOU ร่วมกับ ทส.

เกษตรฯ เดินหน้าหาทางออกกรณีพิพาทแนวเขตที่ดินอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หลังลงนาม MOU ร่วมกับ ทส. เห็นพ้องร่วมกัน และมีข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน 4 ข้อ

opabo

7 มี.ค. 2024

โฆษกเกษตรฯ เผย กรมฝนหลวงฯ ลุยลดฝุ่น PM 2.5 ตามนโยบายนายกฯเศรษฐา หวังช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง

กรมฝนหลวงฯ ลุยลดฝุ่น PM 2.5 ตามนโยบายนายกฯเศรษฐา หวังช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองในหลายพื้นที่ลดลง

opabo

28 ก.พ. 2024

เกษตรฯ ผลักดัน “Soft Power” ชูวัฒนธรรมสานสัมพันธ์อิ้วเมี่ยนโลก ส่งเสริมอาชีพกลุ่มชาติพันธุ์

เกษตรฯ ผลักดัน “Soft Power” ชูวัฒนธรรมสานสัมพันธ์อิ้วเมี่ยนโลก มอบ สวพส. เข้าส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

nantnaphat

17 ก.พ. 2024

opabo

13 ก.พ. 2024

เกษตรฯ-พาณิชย์ ผนึกกำลังกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงตรุษจีน รมช.ไชยา ให้ความมั่นใจ “ปศุสัตว์ OK” ปลอดภัย ไร้เนื้อเถื่อน

เกษตรฯ-พาณิชย์ ผนึกกำลังกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงตรุษจีน รมช.ไชยา ให้ความมั่นใจ “ปศุสัตว์ OK” ปลอดภัย ไร้เนื้อเถื่อน ผ่านกระบวนการเชือดชำแหละในโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกกฎหมาย

opabo

7 ก.พ. 2024

opabo

5 ก.พ. 2024
1 2 4