เชิญเที่ยวงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมรับต้นกล้าพริกพันธุ์ดี “บางช้าง” ฟรี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ด้วยวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

nantnaphat

17 ก.พ. 2023

รมว.เกษตรฯเข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

nantnaphat

4 ก.ย. 2022

ประมงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ999,900ตัว เฉลิมพระเกียรติฯและคืนความสมดุลของระบบนิเวศสู่ทะเลอ่าวไทย

กรมประมงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ รวม999,900 ตัว คืนความสมดุลของระบบนิเวศสู่ทะเลอ่าวไทย

nantnaphat

31 ส.ค. 2022

กรมปศุสัตว์จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.45 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  จำนวน 190 ตัว ณ  ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี

nantnaphat

29 ส.ค. 2022

กรมหม่อนไหมชู 90 ลายผ้าอัตลักษณ์ของเกษตรกรสมาชิกศิลปาชีพ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไหมไทย อันเปรียบเสมือนมรดกที่ล้ำค่าของแผ่นดิน ทรงทุ่มเทเสียสละอุทิศพระวรกายและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อาชีพและความเป็นอยู่ โดยเฉพาะการสร้างงานสร้างรายได้ ของประชาชนที่ยากไร้และในชนบทห่างไกล ซึ่งโครงการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งเป็นรูปมูลนิธิ พระราชทานนามว่า มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส่งผลให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี มีความมั่นคงในครอบครัวและอาชีพ 

nantnaphat

26 ส.ค. 2022

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ แนะนำให้ความรู้พร้อมแก้ไขปัญหาเกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ์

ก.เกษตรฯ จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา แนะนำให้ความรู้พร้อมแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

nantnaphat

19 ส.ค. 2022

ปล่อย ”ฟ้ามุ่ย คืนสู่ป่า” เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)ร่วมกับประชาชนบ้านปงไคร้ ปล่อยฟ้ามุ่ยคืนสู่ป่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

nantnaphat

10 ส.ค. 2022

กรมข้าวจัดกิจกรรมปลูกข้าว 90 ไร่ 90 พรรษามหามงคล 

กรมการข้าวจัดกิจกรรมปลูกข้าว 90 ไร่ 90 พรรษา มหามงคล ต่อยอดข้าวพันธุ์ดียกระดับวิถีชาวนาไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

nantnaphat

9 ส.ค. 2022

เกษตรฯเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวงฯ จัดงาน“สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปีฯ” 

กระทรวงเกษตรฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 ร่วมจัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา” ระหว่างวันที่ 10 – 15 สิงหาคม 2565 นี้

nantnaphat

3 ส.ค. 2022

“ประภัตร”เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ มอบโค-กระบือ108ตัวตามพระราชดำริ

รมช.ประภัตร เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมส่งมอบโค–กระบือ ในโครงการธนาคารโค – กระบือ ตามพระราชดําริ 108 ตัว ให้เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี

nantnaphat

31 ก.ค. 2022

20ปีคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯแก้ปัญหาเกษตรกรกว่า 4.4 ล้านคน

เกษตรเผย 20 ปี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามมกุฎราชกุมารสามารถแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรแล้วกว่า 4.4 ล้านคน

nantnaphat

22 ก.ค. 2022

เชิญชวนร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ “เป็นไปด้วยความเรียบง่ายและสมพระเกียรติ” 

กระทรวงมหาดไทย​แจ้งทุกจังหวัด​ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ โดย”เป็นไปด้วยความเรียบง่ายและสมพระเกียรติ” พร้อมเชิญชวนประชาชนถวายพระพรออนไลน์

nantnaphat

18 ก.ค. 2022

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า