รมว.ธรรมนัส เดินหน้ามอบโฉนดเพื่อการเกษตร 550 ราย พื้นที่ อ.หนองพอก และ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

รมว.ธรรมนัส เดินหน้ามอบโฉนดเพื่อการเกษตร 550 ราย พื้นที่ อ.หนองพอก และ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด การมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เพื่อเป็นการแสดงสิทธิในที่ดิน การเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงสิทธิและแหล่งเงินทุนมากขึ้น รวมทั้งมีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

opabo

19 เม.ย. 2024

รมว.ธรรมนัส เดินหน้านโยบาย เศรษฐา คิกออฟ IGNITE THAILAND จุดประกายเกษตรไทย สู่ศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลก

รมว. ธรรมนัส เดินหน้านโยบาย เศรษฐา คิกออฟ IGNITE THAILAND จุดประกายเกษตรไทย สู่ศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลก พร้อมเดินเครื่องกระทรวงเกษตรฯ ยกระดับสู่การเพิ่มรายได้ 3 เท่า ภายใน 4 ปี

opabo

10 เม.ย. 2024

ชป. เดินหน้าไม่หยุด เก็บผักตบชวาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำหลายพื้นที่

กรมชลประทาน ยกทัพเครื่องจักร เครื่องมือ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมกำลังคนลุยกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง ตัดการแพร่ขยายพันธุ์ของวัชพืช หวังรักษาคุณภาพน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

opabo

29 มี.ค. 2024

opabo

28 มี.ค. 2024

ครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนา สศก. พร้อมเดินหน้านโยบายรัฐมนตรี ธรรมนัส เกษตรกรต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายใน 4 ปี ด้วย 9 นโยบายสำคัญ

ครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนา สศก. เดินหน้า เกษตรกรต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายใน 4 ปี ด้วย 9 นโยบายสำคัญ

opabo

22 มี.ค. 2024

opabo

22 มี.ค. 2024

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าดัน”กาแฟบ้านปางปูเลาะ”สู่การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าดันกาแฟบ้านปางปูเลาะสู่การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรจัดทำแผนขับเคลื่อนพะเยาโมเดล ภายใต้แนวคิด ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้

opabo

19 มี.ค. 2024

กรมประมง เร่งพัฒนาสัตว์น้ำพันธุ์ดี ยกกุ้งขาว “ศรีดา 1” เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตกุ้งทะเลหลังทดสอบการเลี้ยงผลน่าพอใจ ทนโรคสูง ผลผลิตดี มีกำไร

กรมประมง ขานรับข้อสั่งการ “ธรรมนัส” รัฐมนตรี ก.เกษตรฯ เร่งพัฒนาสัตว์น้ำพันธุ์ดี ยกกุ้งขาว“ศรีดา 1” เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตกุ้งทะเล หลังทดสอบการเลี้ยงผลน่าพอใจ ทนโรคสูง ผลผลิตดี มีกำไร

opabo

13 มี.ค. 2024

รมว.กษ.ธรรมนัส สั่ง ส.ป.ก. เข้าเกียร์เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายตรวจสอบที่ดิน ส.ป.ก. ลั่นเอาผิดตามกฎหมาย ปปง. ทั้งนายทุนและเจ้าหน้าที่

รมว.ธรรมนัส สั่ง ส.ป.ก. เข้าเกียร์เดินหน้าตรวจสอบที่ดิน ส.ป.ก. ลั่นเอาผิดตามกฎหมาย ปปง. กับนายทุนและหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนก็จะดำเนินการโดยเด็ดขาดด้วยเช่นกัน

opabo

11 มี.ค. 2024

เกษตรฯ เดินหน้าหาทางออกกรณีพิพาทแนวเขตที่ดินอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หลังลงนาม MOU ร่วมกับ ทส.

เกษตรฯ เดินหน้าหาทางออกกรณีพิพาทแนวเขตที่ดินอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หลังลงนาม MOU ร่วมกับ ทส. เห็นพ้องร่วมกัน และมีข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน 4 ข้อ

opabo

7 มี.ค. 2024

opabo

6 มี.ค. 2024

opabo

26 ก.พ. 2024
1 2 12