ส.ป.ก.จัดอบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการ เติมความรู้พัฒนารายได้จากที่ดิน-อสังหาริมทรัพย์

ส.ป.ก.จัดอบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการ เติมความรู้พัฒนารายได้จากที่ดินหรืออสังหาฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

opabo

17 พ.ค. 2023