ธ.ก.ส.เติมทุน 5 พันล้าน หนุนสินเชื่อเพื่อการผลิต”กัญชา” ชู บุรีรัมย์โมเดล

ธ.ก.ส. เติมทุน 5 พันล้านบาท หนุนสินเชื่อเพื่อการผลิต “กัญชา” ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ในการยกระดับมูลค่าผลผลิต และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ชูบุรีรัมย์โมเดล เป็นแบบอย่างในการปลูกและแปรรูปผลผลิตจาก”กัญชา”

opabo

27 ก.ค. 2022