กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ ม.เกษตร ส่งมอบเทคโนโลยีพันธุ์มันสำปะหลังประสิทธิภาพสูง เล็งปีแรกส่งมอบพันธุ์ดี 100,000 ไร่

กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมจับมือ ม.เกษตร ส่งมอบเทคโนโลยีพันธุ์มันสำปะหลังประสิทธิภาพสูง  ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองขยายพันธุ์พืช เตรียมพร้อมดำเนินการโดยขยายพันธุ์ด้วยวิธีเร่งรัด X 20 และวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture) เพื่อขยายพันธุ์ที่ดีสู่พื้นที่อย่างน้อย 100,000 ไร่ในปีแรก

opabo

11 เม.ย. 2024

“รถหว่านเมล็ดหรือปักชำต้นพืชระบบอัตโนมัติ” ครบจบในเครื่องเดียว ‘เทคโนโลยี’ เพิ่มเงินในกระเป๋าชาวไร่อ้อยจีน

เกษตรกรไร่อ้อยจากสหกรณ์เครื่องจักรกลเกษตรโป๋เซิ่งในอำเภออู่เซวียน เมืองไหลปิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน ใช้อุปกรณ์ไฮเทคหลากหลายในการทำเกษตร หนึ่งในนั้นคือรถหว่านเมล็ดหรือปักชำต้นพืชระบบอัตโนมัติ ที่ทำทุกกระบวนการได้แบบครบวงจรในเครื่องเดียว ทั้งปรับพื้นที่ ปักชำโดยใช้พิกัดนำทางดาวเทียม ใส่ปุ๋ย กลบด้วยดิน และคลุมด้วยฟิล์ม ซึ่งทำงานได้แม่นยำกว่ามนุษย์และช่วยเพิ่มผลผลิตได้มาก

opabo

25 มี.ค. 2024

“คุณากร”  Kick Off กทม.ฉีดวัคซีน “โรคพิษสุนัขบ้า”  นำร่องเทคโนโลยี App เก็บข้อมูลสัตว์

“คุณากร”  Kick Off กทม.ฉีดวัคซีน “โรคพิษสุนัขบ้า”  นำร่องเทคโนโลยี App เก็บข้อมูลสัตว์ ด้าน รมช.เกษตรฯ ไชยา สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

opabo

24 มี.ค. 2024

opabo

11 มี.ค. 2024

กรมการข้าว​​ ร่วม​ MOU กับ​ 3​หน่วยงานจีน มุ่งยกระดับงานวิจัยข้าวและเทคโนโลยี​

กรมการข้าว​​ ร่วม​ MOU กับ​ 3​หน่วยงานจีน มุ่งยกระดับงานวิจัยข้าวและเทคโนโลยี​ ร่วมมือในการวิจัยเรื่องข้าวคาร์บอนต่ำ

opabo

19 ก.พ. 2024

กรมการข้าวร่วมมือภาคเอกชนมุ่งนำเทคโนโลยีสนับสนุนสินค้าข้าวทั้งระบบ เพิ่มรายได้แก่ชาวนาไทย

กรมการข้าวร่วมมือกับภาคเอกชน มุ่งนำเทคโนโลยีสนับสนุนสินค้าข้าวทั้งระบบ สามารถบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าข้าวได้อย่างเหมาะสม และเพิ่มรายได้แก่ชาวนาไทย

opabo

19 ก.พ. 2024

ก.เกษตรฯ จับมือ 2 หน่วยงาน พัฒนาแนวทางการนำระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการประกันภัยพืชผลให้แก่เกษตรกรไทย

ก.เกษตรฯ จับมือ 2 หน่วยงาน พัฒนาแนวทางการนำระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการประกันภัยพืชผลให้แก่เกษตรกรไทย พร้อมยกระดับมาตรฐานการประกันภัยด้านการเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีอวกาศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

opabo

31 ม.ค. 2024

opabo

21 ม.ค. 2024

กรมวิชาการเกษตร ขยายผลเทคโนโลยีสยบโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน สู่กลุ่มเกษตรกร 2 แหล่งปลูกสำคัญในภาคตะวันออก

กรมวิชาการเกษตร ขยายผลเทคโนโลยีสยบโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน สู่กลุ่มเกษตรกร 2 แหล่งปลูกสำคัญในภาคตะวันออก

opabo

15 ม.ค. 2024

opabo

12 ม.ค. 2024

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าขยายผลงานวิจัย “จากหิ้งสู่ห้าง”นำเทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตรพร้อมใช้ สู่การปฏิบัติจริงของเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าขยายผลงานวิจัย “จากหิ้งสู่ห้าง”นำเทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตรพร้อมใช้ สู่การปฏิบัติจริงของเกษตรกร โดยหวังว่า การขยายผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมพร้อมใช้ เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร จะเป็นเครื่องมือสำคัญภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรที่จะยกระดับอาชีพภาคการเกษตรของเกษตรกร ให้มีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นภายใต้นโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

opabo

10 ม.ค. 2024

ก.เกษตรฯ จับมือ FAO สานสัมพันธ์ความมั่นคงทางอาหารและเทคโนโลยีด้านการเกษตรกว่า 70 ปี สู่ความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

ก.เกษตรฯ จับมือ FAO สานสัมพันธ์ความมั่นคงทางอาหารและเทคโนโลยีด้านการเกษตรกว่า 70 ปี สู่ความยั่งยืน

opabo

8 ม.ค. 2024
1 2 7