อลงกรณ์ ปาฐกถานานาชาติชูนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ยกระดับการผลิตภาคเกษตรของไทยสู่เป้าหมาย 3 สูง

อลงกรณ์ ปาฐกถานานาชาติชูนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ยกระดับการผลิตภาคเกษตรของไทยสู่เป้าหมาย 3 สูง “ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง รายได้สูง”ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจใหม่ BCG โมเดล

opabo

8 ธ.ค. 2022

อลงกรณ์ ติดตามผลการดำเนินงาน “คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0”

“อลงกรณ์” ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC
รับฟังความก้าวหน้าในนวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกร

opabo

23 ส.ค. 2022