นายกฯ ชื่นชม “ความเข้มแข็งเกษตร”และวิสาหกิจชุมชนพร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษปี 65

นายกฯชื่นชม “ความเข้มแข็งเกษตร”และวิสาหกิจชุมชนพร้อมเชิญชวนคนไทยร่วม “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” และของดีศรีสะเกษปี 2565 ระหว่างวันที่ 9-15 มิ.ย. 65

opabo

7 มิ.ย. 2022