ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจาก‘เปลือกมะพร้าวและใบลิ้นจี่’ ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง สู่ ‘ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองสามน้ำ’

ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจาก‘เปลือกมะพร้าวและใบลิ้นจี่’ ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง สู่ ‘ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองสามน้ำ’

opabo

27 พ.ค. 2023

“ผ้ามัดย้อม” จากเปลือกมะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้ง

นำสิ่งที่เหลือทิ้ง สิ่งที่ทุกคนมองข้ามกลับมาใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างอาชีพและรายได้ให้คนในชุมชน.. “ผ้ามัดย้อม” จากเปลือกมะพร้าว

opabo

18 ก.ค. 2022