กรมพัฒนาที่ดิน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมพื้นที่ทุ่งมหาราช

ทุ่งมหาราช เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของภาคกลาง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 …กรมพัฒนาที่ดิน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมพื้นที่ทุ่งมหาราช

opabo

23 ก.ย. 2023

ส.ป.ก.ลงนาม MOU กฟผ. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลฯ

ส.ป.ก.ลงนาม MOU กฟผ. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลฯ เป็นการเชื่อมโยงการพัฒนาระบบจัดที่ดินออนไลน์ (ALRO Land Online) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูล และให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ของ ส.ป.ก. และระบบจัดการข้อมูลงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (Land AIMS) ของ กฟผ. เข้าด้วยกันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

opabo

18 ส.ค. 2023

กตส. ยกระดับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี เพิ่มประสิทธิภาพผู้สอบบัญชีเอกชน พร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีออนไลน์ รองรับยุคดิจิทัล

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยกระดับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี เพิ่มประสิทธิภาพผู้สอบบัญชีเอกชน พัฒนาระบบขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีออนไลน์ รองรับยุคดิจิทัล

opabo

23 มิ.ย. 2023

สศท.8 เปิดผลศึกษาเกษตรกร นครศรีธรรมราช ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในนาข้าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ตามที่กระทรวงเกษตรฯมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเกษตรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรมาใช้ โดยดำเนินการภายใต้แผนย่อยเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินสำหรับนาข้าว และส่งเสริมให้เกษตรกรนำมาใช้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับความต้องการของพืช เพื่อลดปริมาณการใช้ปุ๋ยที่เกินความจำเป็น และลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรนั้น สศท.8 เปิดผลศึกษาเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราชใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในนาข้าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

opabo

21 มิ.ย. 2023

วช.นำงานวิจัยและนวัตกรรม ยกระดับภาคการเกษตร ในพื้นที่ภาคเหนือ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

วช.นำงานวิจัยและนวัตกรรม ยกระดับภาคการเกษตร ในพื้นที่ภาคเหนือ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งมอบเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและส่งมอบกล้าพันธุ์แอสเตอร์ปลอดเชื้อ และชุดเร่งการผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพสูง แก่วิสาหกิจชุมชนไม้ดอกเหมืองแก้ว ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยในการผลิตปุ๋ย

opabo

13 มิ.ย. 2023

รองอธิบดีกรมชลฯ ชูแผนพัฒนาลุ่มน้ำน้อย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ บรรเทาอุทกภัยและปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ชลประทานรวมกว่า 1 ล้านไร่ ให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี

รองอธิบดีกรมชลฯ ชูแผนพัฒนาลุ่มน้ำน้อย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ชลประทานรวมกว่า 1 ล้านไร่ ให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี

opabo

20 พ.ค. 2023

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ชื่นชมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการเกษตรแบบยั่งยืน

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ชื่นชมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการเกษตรแบบยั่งยืน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันการเกษตร

opabo

26 มี.ค. 2023

น่าทึ่ง นวัตกรรมกำจัดวัชพืชใต้น้ำ-วัสดุคอมพอสิต เพิ่มประสิทธิภาพคลองส่งน้ำ รับมือภัยแล้ง

3 หน่วยงาน “วช.-ชป.-วว.” ร่วมคิดค้นนวัตกรรมกำจัดวัชพืชใต้น้ำและวัสดุคอมพอสิต เพื่อประสิทธิภาพคลองส่งน้ำ เตรียมรับภัยแล้ง

opabo

22 มี.ค. 2023

กรมชลฯใช้เรดาร์ตรวจอากาศ (weather radar)ในการประเมินปริมาณน้ำฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำป่าสัก

เจ๋ง กรมชลประทานใช้เรดาร์ตรวจอากาศ (weather radar)ในการประเมินปริมาณน้ำฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำป่าสัก

opabo

14 ก.พ. 2023

เปิดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการปลูก’อะโวคาโด’ให้ได้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกรเท่าตัว

กรมวิชาการเกษตร ส่งเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอะโวคาโดสู่เกษตรกร แนะคัดเลือกพันธุ์ดีด้วยวิธีขยายพันธุ์แบบเสียบยอด ใช้ชีวภัณฑ์บาซิลลัส ซับทิลิสและไตรโคเดอร์มาคุมโรครากเน่าและโคนเน่า พร้อมกับเก็บเกี่ยวผลแก่ให้สังเกตุใบเลี้ยงที่ขั้วผล การันตีผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นกว่ากรรมวิธีของเกษตรกรเท่าตัวแถมมีคุณภาพเพิ่มขึ้นถึง 50 เปอร์เซ็นต์  พร้อมผลักดันเป็นพืชอัตลักษณ์ จ. ตาก 

nantnaphat

16 ม.ค. 2023

กรมชลฯกำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส่งน้ำให้เกษตรกรเพาะปลูกในฤดูแล้ง

กรมชลประทาน กำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ

opabo

31 ธ.ค. 2022

อาสาฯฝนหลวงเร่งสำรวจแปลงเกษตรกรรม เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการฝนหลวงช่วยพื้นที่แล้ง

กรมฝนหลวงฯ ขับเคลื่อนอาสาสมัครฝนหลวงทั่วประเทศ เตรียมออกสำรวจพื้นที่เกษตรกรรม ตรวจเช็กสภาพพื้นดินและร่วมสังเกตการณ์สภาพอากาศ พร้อมแจ้งหน่วยฝนหลวงเข้าปฏิบัติการทำฝนหลวงให้ตรงพื้นที่เป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพบรรเทาภัยแห้งแล้งนอกเขตชลประทาน

opabo

21 ธ.ค. 2022
1 2

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า