เคาะแล้ว..”กมธ.กัญชา” ให้ปลูก”กัญชา”บ้านละไม่เกิน 10 ต้น -ปลูกมากกว่า 20 ไร่ ต้องเสียผลตอบแทนให้รัฐ

ให้ปลูก”กัญชา”บ้านละไม่เกิน 10 ต้น กมธ.เคาะแล้ว -ปลูกมากกว่า 20 ไร่ ต้องเสียผลตอบแทนให้รัฐ

opabo

20 มิ.ย. 2022