กรมชลฯจัดสรรน้ำตามแผนฤดูแล้งอย่างประณีต ยึด 10 มาตรการรองรับฤดูแล้งของรัฐบาล

กรมชลประทานจัดสรรน้ำตามแผนฤดูแล้งอย่างประณีต ยึด10 มาตรการรองรับฤดูแล้งของรัฐบาล ภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อน อ่างเก็บน้ำ ขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

opabo

20 ก.พ. 2023