10 เดือนแรก ปี 2565 ปริมาณการนำเข้าผลไม้จากไทยผ่านท่าเรือชิงต่าวส่อแววไปได้สวย

ปริมาณการนำเข้าผลไม้จากไทยที่ผ่านท่าเรือชิงต่าว ประเทศจีน เพิ่มขึ้นในช่วง 10 เดือนแรก ปี 2565 นี้ คงทำให้ผู้ประกอบการชาวไทยอมยิ้มไปตามกัน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

opabo

17 ธ.ค. 2022