ปลัดเกษตรฯ นำทีมเยือนสงขลา มอบแนวทางบริหารงานกระทรวงเกษตรฯให้หน่วยงานในสังกัด 14 จังหวัดแดนใต้

ปลัดเกษตรฯ นำทีมเยือนจังหวัดสงขลา มอบแนวทางการบริหารงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้หน่วยงานในสังกัด 14 จังหวัดแดนใต้ เน้น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร โดยการวางรากฐานการทำงานของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อรองรับความปกติใหม่ (New Normal)และสร้างเอกภาพในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

opabo

20 ส.ค. 2022