เปิด 14 โครงการของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลแด่ชาวจังหวัดชายแดนใต้

เปิด 14 โครงการของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลแด่ชาวจังหวัดชายแดนใต้ผลักดันจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ “มหานครแห่งอาหารและบริการฮาลาล สู่ตลาดโลก” ด้วยหลายโครงการใหญ่ อาทิ การเพิ่มจำนวนฐานแม่วัวพันธุ์พื้นเมือง , การเพิ่มจำนวนฐานแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์แพะ, ขับเคลื่อนเมืองปูทะเลโลก แบบครบวงจร ,เพิ่มจำนวนพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารสัตว์ พืชพลังงานและผลไม้

opabo

24 ธ.ค. 2022