งาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2566” ยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัดอ่างทองให้เป็นที่รู้จัก 20-29 มกราคม 2566

“งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2566” ยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัดอ่างทองให้เป็นที่รู้จักและเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม 2566

opabo

18 ม.ค. 2023