ข่าวดีผู้ส่งออกไทย กว่างซี ประกาศปลดล็อกมาตรการโควิดในสินค้านำเข้า เริ่ม 8 มกราคม 2566

การดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในคนและสินค้านำเข้าด้วยความเข้มงวดตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ภายใต้นโยบาย Dynamic Zero COVID ของรัฐบาลจีน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ ‘การค้าต่างประเทศ’ ซึ่งได้รับผลกระทบมากอย่างมีนัยสำคัญ.. ล่าสุดมีข่าวดีสำหรับผู้ส่งออกไทย กว่างซีประกาศปลดล็อกมาตรการโควิดในสินค้านำเข้า เริ่ม 8 มกราคม 2566

opabo

3 ม.ค. 2023