จีนจัดทำชุดข้อมูล ‘สายพันธุ์จุลินทรีย์’ สำหรับหมักกาแฟ

หนังสือพิมพ์ไซแอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี เดลี (Science and Technology Daily) รายงานว่ามหาวิทยาลัยเกษตรมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ได้จัดทำชุดข้อมูลทรัพยากรสายพันธุ์จุลินทรีย์ชุดแรกของประเทศที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการหมักกาแฟโดยเฉพาะ

อนึ่ง การหมักมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงคุณภาพกาแฟ โดยการหมักด้วยจุลินทรีย์เป็นวิธีการสำคัญสำหรับการรักษารสชาติกาแฟให้คงที่ เพิ่มกลิ่นหอมและความเปรี้ยวของกาแฟ ตลอดจนปรับปรุงผลผลิตของกาแฟชนิดพิเศษให้ดีขึ้น

รายงานระบุว่ามณฑลอวิ๋นหนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีพื้นที่เพาะปลูกกาแฟร้อยละ 98 ของจีน และผลิตกาแฟคิดเป็นร้อยละ 98 ของประเทศ

รายงานอ้างอิงคณะนักวิจัยจากมหาลัยฯ ระบุว่าการมีชุดข้อมูลทรัพยากรสายพันธุ์จุลินทรีย์แบบพิเศษ จำเป็นอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงการควบคุมการหมักกาแฟอย่างแม่นยำ และการเก็บรักษาและการใช้ประโยชน์จากสายพันธุ์จุลินทรีย์ ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันระดับนานาชาติของผลิตภัณฑ์กาแฟจีน และคุ้มครองทรัพยากรเชื้อพันธุ์จุลินทรีย์สำหรับการหมักกาแฟ

คณะนักวิจัยกล่าวว่าชุดข้อมูลทรัพยากรสายพันธุ์จุลินทรีย์ ประกอบด้วยสายพันธุ์จุลินทรีย์สำหรับการหมักกาแฟโดยเฉพาะ 3,030 สายพันธุ์ ซึ่งมีนัยสำคัญในการส่งเสริมเทคโนโลยีการหมักกาแฟให้มีความทันสมัย และเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมกาแฟ

มหาลัยฯ ยังได้คัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์เพคติเนส (pectinase) ซึ่งให้ผลผลิตสูงจำนวน 18 สายพันธุ์ และสายพันธุ์ปรุงแต่ง 26 สายพันธุ์ ซึ่งช่วยเพิ่มทรัพยากรสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการหมักกาแฟในจีน

ทั้งนี้ มหาลัยฯ ยังได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟอีก 22 ชนิดด้วย

IMG 9969

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ จาก : สำนักข่าวซินหัว(Xinhua)